Kompetencje ESG poprzez akwizycje

Kredyt wspierający zrównoważony rozwój

Trzech na czterech prezesów firm w Polsce chce rozwijać firmę przez fuzje i przejęcia. Dla co piątego celem akwizycji jest poprawa wskaźników ESG – wynika z Badania CEO Outlook Survey 2022 przeprowadzonego przez EY.

Pandemia zredefiniowała sposób w jaki funkcjonują przedsiębiorstwa i zarządzający nimi menedżerowie. Obecnie dużo większym wyzwaniem dla prezesów jest utrzymanie wzrostu wartości zarządzanego przez nich przedsiębiorstwa. Często sytuacja wymusza na nich rewizję portfela i zmianę podejścia do otaczającego ich ekosystemu. Prezesi dostrzegają też możliwość, aby poprzez M&A pozyskać kompetencje ESG.

Apetyt na akwizycje i lepsze kompetencje ESG

Po ubiegłorocznych rekordach, gdy na świecie odnotowano fuzje i przejęcia o wartości 5,5 bilionów USD, apetyt CEO w Polsce na akwizycje jest bardzo wysoki. Rodzimi prezesi deklarują, że skupiają się na wzroście organicznym. Równolegle 71 proc. ankietowanych CEO wskazuje, że spodziewa się aktywnie poszukiwać możliwości fuzji i przejęć w ciągu najbliższych 12 miesięcy. To 12 pkt. proc. więcej niż światowa średnia. Obecnie jest ona na najwyższym historycznie poziomie i wynosi 59 proc. – wynika z badania CEO Outlook Survey 2022 przeprowadzonego przez EY. 

– Transakcje wciąż są kluczowym instrumentem w wachlarzu inwestycji będącym do dyspozycji prezesów. Pomimo, że CEO, którzy sfinalizowali w ostatnich miesiącach transakcje, skupią się na integracji aktywów, działalność transakcyjna w Polsce powinna pozostać na wysokim poziomie. Również w tym roku – mówi Arkadiusz Gęsicki, Partner EY-Parthenon.

Więcej o raporcie na ESGinfo.