„Sorting for Circularity”- Wtórpol partnerem europejskiego projektu

Polska firma Wtórpol dołączyła do projektu „Sorting for Circularity”. To model sortowania i wprowadzania ubrań do ponownego obiegu.

W połowie 2021 r. Fashion for Good – utworzona w Holandii w Amsterdamie platforma dla mody zrównoważonej, innowacji i zmian, wdrożyła projekt „Sorting for Circularity”. Jest on skierowany do organizacji z branży tekstylnej i marek z przemysłu modowego. Projekt ma stworzyć bardziej efektywną infrastrukturę do przetwarzania odpadów tekstylnych w celu zwiększenia promowania działań sortowania i wprowadzania do ponownego obiegu. Wszystko zgodnie z założeniami gospodarki cyrkularnej.

– Jeśli branża modowa chce oddzielić wzrost gospodarczy od wykorzystania zasobów naturalnych, musimy sprawić, aby materiały pochodzące z recyklingu były dostępne na większą skalę. Wyrzucane ubrania i tekstylia traktowane są nie jako zasoby, ale jako odpady. Właśnie to podejście musimy zmienić! Tylko dzięki współpracy całej branży oraz inwestycjom w badania i innowacje możemy przekształcić nasz sektor w przemysł o obiegu zamkniętym – mówi Anna-Karin Sundelius, lider strategii cyrkulacyjnej w grupie H&M, która także jest partnerem projektu.

Polska i Hiszpania – kluczowe kraje dla powodzenia projektu

Ze względu na sytuację w zakresie przetwarzania odpadów tekstylnych w Europie, istotne było włączenie do całego projektu Hiszpanii i Polski. Zakres geograficzny prowadzonych działań pozwala na szczegółowe porównania między krajami – ukazując różnice regionalne dotyczące postępowania z odpadami tekstylnymi. To pokazuje, jak bardzo potrzebne są innowacje i inwestycje. Także zmiany w polityce w celu przyspieszenia przejścia do modelu o obiegu zamkniętym.

Oba kraje mają kluczowe znaczenie w dyskusjach na temat wykorzystania pokonsumenckich odpadów tekstylnych. Hiszpania została wstępnie wybrana jako potencjalny obszar dla projektu EURATEX ReHubs. Jest to wspólna inicjatywa mająca na celu przetwarzanie odpadów tekstylnych i materiałów w całej Europie. Natomiast Polska jest trzecim największym eksporterem odzieży używanej w Europie.

Wtórpol liderem zmian w Polsce

W Polsce do projektu dołączył Wtórpol jako firma zajmująca się zbieraniem tekstyliów, wprowadzaniem ich do drugiego obiegu oraz przetwarzaniem odzieży używanej. Do drugiego obiegu wprowadza ponad 65 000 ton tekstyliów rocznie. Od wielu lat Wtórpol udziela się w różnych inicjatywach badawczych i innowacyjnych. 

– Cel projektu zapoczątkowanego przez Fashion for Good jest bardzo podobny do naszego. Wspólne projekty pomagają nam nie tylko osiągnąć nasze cele dotyczące podejścia „zero waste”. Co ważniejsze – edukować branżę i społeczeństwo w zakresie przetwarzania odpadów tekstylnych – mówi Mateusz Bolechowski z Wtórpolu. 

Więcej informacji na temat projektu Fashion For Good.