Czynniki makro i zmiany klimatyczne – obawy polskich prezesów

Pomimo pandemii i zmiennych warunków rynkowych, uczestniczący w sondażu PwC prezesi firm z całego świata, są najbardziej od 10 lat optymistycznie nastawieni do perspektyw wzrostu gospodarki. W Polsce wśród szefów firm największe obawy wywołują czynniki makroekonomiczne oraz zmiany klimatyczne.

Tegoroczny sondaż nastrojów wśród prezesów – PwC CEO Survey – wskazuje optymizm na nieznacznie wyższym poziomie (77 proc.) niż rok temu (76 proc.). Jest jednak aż o 54 punkty wyższy niż w 2020 r., kiedy ponad połowa (53 proc.) prezesów przewidywała spowolnienie gospodarki.

– Badanie CEO Survey potwierdza odporność światowej gospodarki i zdolność prezesów do radzenia sobie w warunkach niepewności. Obaw oczywiście nie brakuje. Wysoka inflacja i niskie inwestycje to wyzwania dla ich działalności. Z kolei import, eksport, popyt konsumpcyjny i dynamika wzrostu PKB to elementy dodające wiatru w żagle optymistom. Prognozy ekonomistów dotyczące wzrostu światowego PKB pozostają dobre. Stąd też tak wysoki odsetek respondentów spodziewających się przyspieszenia gospodarki – mówi Adam Krasoń, prezes PwC Polska.

Cyberbezpieczeństwo i zdrowie

Na świecie wśród wyzwań wskazywanych przez szefów firm dominują ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem i zdrowiem. Poza wyzwaniami czysto biznesowymi, wielu liderów zwraca więcej uwagi na sprawy proklimatyczne i społeczne. Uznają oni, że te aspekty pomagają wzmacniać zaufanie i budować długoterminową wartość. Reputacja i podatki są także na agendzie.

Ponad połowa dyrektorów generalnych na poziomie globalnym zgłasza również wysoki poziom zaufania do perspektyw wzrostu przychodów własnej firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Najbardziej optymistyczni są prezesi firm z sektora private equity (67 proc. z nich jest bardzo pewnych rozwoju swojej firmy) oraz firm technologicznych (64 proc.).

Polacy mają inne wyzwania

Polscy szefowie firm, inaczej i częściej niż globalni, wśród kluczowych wyzwań wymieniają ryzyka makroekonomiczne (dynamika PKB, wahania bezrobocia i inflacji). Także zmiany klimatyczne, znacznie niżej zaś ryzyka cybernetyczne. Taki tok myślenia może być częściowo efektem obaw przed silnym wzrostem cen energii.

– Czyżby prezesi w Polsce zaczynali po prostu otwierać oczy na to co się dzieje w sprawie konieczności działań klimatycznych? Ich świadomość konieczności zmian i rosnących ryzyk związanych z brakiem działań prośrodowiskowych znacząco wzrosła. Na pewno obserwują, jak to wpływa na wzrost ceny energii. Bardziej zaczęli widzieć więc w tym ryzyka dla prowadzenia swojej działalności. Liczę na to, że w efekcie wzrostu świadomości związanej z klimatem do zawodowego życia liderów – dojdzie wprowadzenie w ich firmach realnych działań ESG, w tym np. polityk neutralności klimatycznej net-zero – dodaje Adam Krasoń.

ESG i zmiany klimatyczne

Wraz z pojawieniem się nowego prawodawstwa UE, wysiłki związane z zerową emisją CO2 czy neutralnością klimatyczną staną się obowiązkowe dla przedsiębiorstw. To sprawia, że proces dekarbonizacji staje się coraz pilniejszy – także w Polsce. Średnio na świecie udział dużych korporacji z wdrożoną samodzielnie polityką klimatyczną jest wciąż niski, w granicach 20 proc., podobnie jest wśród polskich menedżerów. 41 proc. badanych prezesów nie wprowadziło w swoich firmach zobowiązań neutralności klimatycznej. Jednakże jednocześnie 68 proc. uważa, że to zobowiązanie przyspiesza proces innowacyjności usług i produktów. 27 proc. wskazało, że ich firma pracuje nad wdrożeniem zobowiązania net-zero, zaś w 24 proc. przypadków takie zobowiązanie zostało podjęte.

O raporcie PwC CEO Survey

PwC przeprowadziło badanie wśród 4446 prezesów firm z całego świata w październiku i listopadzie 2021 roku. W tej grupie było 37 respondentów z Polski. Globalny raport PwC Survey jest dostępny na stronie pwc.com/ceosurvey  

Polska edycja: https://www.pwc.pl/pl/publikacje/wartosc-ktora-ma-znaczenie-25-badanie-ceo-survey.html

Edycja CEE: https://www.pwc.com/c1/en/25th-ceo-survey-cee.html