Jedno drzewo za jeden flexitank

Hillebrand wspiera wyjątkowy projekt na rzecz lokalnych społeczności i zalesiania Mozambiku. Firma sadzi jedno drzewo za każdy jeden flexitank. Tylko w ciągu jednego kwartału Hillebrand transportuje ładunki z wykorzystaniem średnio 55 tys. flexitanków. To oznacza, że rocznie przyczyni się do posadzenia ok. 220 tys. nowych drzew mangrowych.

Hillebrand, operator logistyczny z branży beverage, zaangażował się w nowy projekt na rzecz ochrony środowiska i tworzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw. Firma jest partnerem Eden Reforestation Project. Wspiera akcję odbudowy lasów namorzynowych i tworzenie miejsc pracy dla żyjących w ubóstwie społeczności lokalnych w Mozambiku. Jedno drzewo za jeden flexitank.

Hillebrand wykorzystuje flexitanki do masowego przewozu płynów. Jako ich producent przykłada dużą wagę do odzysku, ponownego wykorzystania i recyklingu. Jednocześnie jako firma spedycyjna, stara się zminimalizować ślad węglowy związany z działalnością transportową. Dlatego już od wielu lat, angażuje się w akcje i projekty na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonych łańcuchów dostaw. O rozpoczęciu współpracy z Eden, w ramach Eden Reforestation Project, zadecydowały wspólne wartości ukierunkowane na ochronę i odbudowę środowiska naturalnego. Realizujący projekty w 8 krajach Eden działa na rzecz walki z ubóstwem i odbudowy lasów. Zatrudnia mieszkańców zalesianych terenów do sadzenia każdego roku milionów drzew. 

Jeden flexitank = jedno drzewo

W ramach projektu Eden Reforestation Projects, za każdy wysłany przez Hillebrand flexitank zostanie posadzone jedno drzewo mangrowe* w odbudowywanych lasach namorzynowych w Mozambiku. Decydując się na sadzenie drzew mangrowych Hillebrand jednocześnie będzie wspierał odbudowę i wzmocnienie ekosystemów wodnych. Jest to ważne dla firmy, jako operatora, który ok. 80 proc. ładunków transportuje drogą morską. Hillebrand przyczyni się też do zwiększenia dzikich połowów oraz ochrony siedlisk morskich i raf koralowych.

W ramach projektu zalesiania namorzynów w Mozambiku ma być zasadzonych łącznie 8,5 mln drzew. Tylko w ciągu I kwartału Hillebrand transportuje ładunki z wykorzystaniem średnio 55 tys. flexitanków. To oznacza, że rocznie przyczyni się do posadzenia ok. 220 tys. nowych drzew mangrowych. 

Zielone flexitanki w zrównoważonych łańcuchach dostaw

Firma dąży do realizacji koncepcji tzw. gospodarki cyrkularnej w odniesieniu do własnych opakowań i środków transportu oraz zmniejszenia śladu węglowego. Już teraz wszystkie flexitanki, produkowane przez Hillebrand, w 100 proc. nadają się do recyklingu. 80 proc. zbiorników typu VinBulk jest poddawanych recyklingowi mechanicznemu /odzyskowi energii, a ponownie odzyskiwanych i wykorzystywanych jest 60 proc. grodzi. Wśród celów śodowiskowych Hillebrand, jest redukcja o 45 proc. emisji CO2 na jeden kontener do 2025 r. oraz recykling lub odzysk 75 proc. własnych flexitanków do 2022 r. 

*namorzyny, mangrowce – formacja roślinna składająca się z wiecznie zielonych drzew i krzewów, występująca w strefie pływów morskich na wybrzeżach i u ujścia rzek w obszarze międzyzwrotnikowym; rośliny namorzyn posiadają przystosowania do życia w warunkach wysokiej koncentracji soli mineralnych i częstych zalewów.