Mapa retencji w Polsce z udziałem ING

Mapa Retencji publikowana przez manifestklimatyczny.pl zawiera informacje o ING Banku Śląskim. Mapa ma na celu zbieranie danych o przykładach małej retencji w Polsce.

– Zmiany klimatu sprawiają, ze na świecie brakuje wody. Zdajemy sobie sprawę, że liczy się każda kropla, dlatego postanowiliśmy wykorzystać wodę, która spada nam z nieba i zbudowaliśmy zbiornik do gromadzenia deszczówki. Zebraną wodę wykorzystujemy do podlewania zieleni wokół naszych budynków centrali w Katowicach. To jeden z wielu przykładów realizowanej przez nas na co dzień Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Cieszymy się, że nasze działania zostały dostrzeżone przez rynek – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Mapa retencji w Polsce

Na Mapie Retencji oznaczono zbiornik na deszczówkę zlokalizowany w budynku centrali ING Banku Śląskiego w Katowicach. Objętość retencyjna zbiornika wynosi 15m3. Bank wykorzystuje zebraną wodę deszczową do podlewania zieleni wokół budynków.

Mapę Retencji tworzą autorzy Manifestu Klimatycznego – eksperci, którzy na co dzień zajmują się problematyką środowiskową.

Więcej o akcji: https://manifestklimatyczny.pl/

Więcej o działaniach banku: https://www.ing.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna