Credit Agricole zmniejszył swój ślad węglowy

W 2020 r. emisja dwutlenku węgla w Credit Agricole wyniosła 27 236 ton – o 47 proc. mniej niż rok wcześniej. W kolejnych latach bank chce stale obniżać ślad węglowy, także u swoich klientów.

Zgodnie ze Strategią 2022, Credit Agricole chce ograniczać negatywny wpływ na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2 – ślad węglowy) i zużycia papieru. 

Rozwijanie zielonej bankowości

– Kwestie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym są elementem naszej strategii. Działania na rzecz środowiska ujęliśmy w filarze Social Project – Ekologiczne i społeczne zaangażowanie na co dzień. Główne cele to rozwijanie „zielonej bankowości”. Także ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko m.in. poprzez zmniejszanie emisji CO2 oraz zużycia papieru. Wpisanie tego celu w strategię banku i wyznaczenie sobie mierzalnych wskaźników efektywności są dowodem na to, że traktujemy ten temat jak najbardziej serio. Przywiązujemy dużą wagę do osiągania wyznaczonych celów w tym obszarze – podkreśla Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej odpowiadający za strategię CSR w Credit Agricole.

Ślad węglowy mierzony od 3 lat

Swój ślad węglowy Credit Agricole mierzy już od trzech lat we współpracy z międzynarodową firmą doradczą EcoAct. Metodologią wybraną do mierzenia emisji dwutlenku węgla jest najbardziej znany standard – GHG Protocol. Bank mierzy ślad węglowy w pierwszym, drugim (liczonym metodą market-based) i trzecim zakresie. Wynik, który bank osiągnął w 2020 r. to 27 236 ton CO(6,73 na FTE). Jest on o 47 proc. niższy niż w 2019 r. i 32 proc. niż w 2018 r. 

Do tak dużej redukcji emisji CO2 w Credit Agricole przyczyniło się wiele rzeczy. Poza przeprowadzką centrali banku do nowego budynku o wysokiej efektywności energetycznej z certyfikatem LEED Platinum było to podpisanie aneksu z dostawcą energii. Dzięki temu 95 proc. placówek banku zasila energia wiatrowa i wodna. Dodatkowo ograniczenie podróży służbowych i praca zdalna. Bank planuje przynajmniej utrzymać ten wynik w kolejnych latach.

– Mamy bardzo duży potencjał nie tylko do utrzymania wyniku z 2020 r. w kolejnych latach. Też możemy go rzeczywiście polepszać. Zmiany, które wprowadziliśmy w banku w czasie pandemii pokazały jak bardzo model pracy wpływa na ślad węglowy. Zachęcamy więc naszych pracowników do działania z myślą o środowisku również wtedy, gdy sytuacja nie będzie wymagać takiego stylu pracy. Promujemy utrzymywanie nowych nawyków. Podkreślamy, że dzięki bardziej odpowiedzialnemu podejściu możemy stale zmniejszać negatywny wpływ na środowisko, w tym emisję dwutlenku węgla – tłumaczy Paweł Buchman, dyrektor zarządzający zintegrowanymi usługami generalnymi w Credit Agricole.

Kompensacja w leśnych gospodarstwach 

Aby nadal obniżać ślad węglowy, Credit Agricole planuje przeprowadzić audyt energetyczny. Po to, aby określić jednostkowe zapotrzebowanie na energię, energochłonność i efektywność energetyczną. Dodatkowo promować nowe nawyki utrwalone w czasie pandemii polegające na pracy na dokumentach elektronicznych, pracy zdalnej lub w formule hybrydowej. Bank chce ograniczyć emisję z podróży służbowych m.in. poprzez zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych lub hybrydowych we flocie samochodowej do 50 proc. do 2025 r.

Ponadto Credit Agricole planuje też podejmować działania kompensacyjne, czyli niezwiązane wprost ze swoją codzienną działalnością. Przede wszystkim będą to akcje sadzenia drzew przez pracowników-wolontariuszy. To dodatkowo pozwoli budować świadomość pracowników i wzmacniać proekologiczne postawy w banku. Bank planuje kompensować ok. 18 Mg CO2e w ramach projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe prowadzonego przez Lasy Państwowe.

Raport odpowiedzialnego biznesu Credit Agricole 2020 dostępny jest TUTAJ.