Doconomy uruchamia kalkulator wpływu zakupów na zasoby słodkiej wody

Doconomy uruchamia pierwszy na świecie kalkulator wpływu zakupów na emisję CO2 i zużycie H2O. Na całym świecie 2,2 mld ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. 9 na 10 katastrof naturalnych związanych jest z wodą. Do 2025 roku połowa światowej populacji będzie zamieszkiwać tereny zmagające się z niedoborem wody.

Doconomy, szwedzka firma zajmującą się technologiami z dziedziny wpływu, która opracowała kalkulator śladu węglowego dla transakcji bankowych, przedstawiła nowe rozwiązanie. Åland Index, czyli kalkulator emisji CO2 stworzony przez Doconomy, od teraz oferuje również kalkulacje dotyczące wpływu na zasoby słodkiej wody. To pierwsze tego rodzaju rozwiązanie bezpośrednio mierzące wpływ codziennej konsumpcji na H2O i pierwszy praktyczny kalkulator zakupów.

Faktyczny wpływ każdej transakcji

– Wysiłki na rzecz ograniczania emisji CO2 muszą być priorytetem dla przedsiębiorstw i każdego człowieka. Do tej pory trudno było zmierzyć wpływ na wodę. Rozszerzenie Indeksu Ålanda o pomiary wykorzystania wody słodkiej to jeden z moich największych powodów do dumy. Uzupełniając istniejącą metodologię o dane na temat H2O, umożliwiamy bankom rozszerzenie wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez ukazanie niewidzialnego wpływu na wodę, jako faktyczny wpływ każdej transakcji – mówi Mathias Wikström, założyciel i prezes Doconomy.

Kalkulacje dotyczące H2O wdrożą trzy banki: Bank BNP Paribas, Standard Chartered i Ålandsbanken.

– Każdy powinien ograniczać swój wpływ na środowisko w miarę swoich możliwości. Bez odpowiednich narzędzi może to być jednak trudne czy wręcz niemożliwe. Dlatego tak ważne jest, aby oferować konsumentom rozwiązania, które pomogą dostrzec i zrozumieć, jak nasze codzienne decyzje oddziałują na otoczenie naturalne. Jestem przekonany, że to podstawa zmian – mówi Dariusz Maciołek, dyrektor Zarządzający Pionu Marketingu, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego w Banku BNP Paribas.

Kalkulator zakupów ze wsparciem ONZ

Kalkulator wpływu na wodę w ramach Åland Index doceniają nie tylko wiodące banki i instytucje finansowe. Nowe rozwiązanie otrzymało również duże wsparcie ze strony ONZ.

– Zwiększanie świadomości wyzwań związanych z wodą ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zrównoważone korzystanie z wody i zdrowe oceany to zasadnicze składniki dobrze prosperującej światowej gospodarki. Jest to więc znakomite rozwiązanie, aby pomagając bankom i sektorowi finansowemu angażować konsumentów w śledzenie i mierzenie ich śladu wodnego. Dodatkowo rozbudzać popyt na produkty i usługi o niskim śladzie wodnym – mówi Eric Usher, kierownik Inicjatywy Finansowej Programu Środowiskowego ONZ (UNEP FI).

Obliczenia dotyczące wody słodkiej wykorzystują dane od S&P Trucost, partnera Doconomy. Kalkulacje dostępne w ramach Åland Index obejmują zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie wykorzystanie wody, a także koszt społeczny wody. Koszt społeczny wody odzwierciedla cenę konsumpcji wody słodkiej w oparciu o utracone usługi ekosystemowe oraz wpływ na ludzkie zdrowie.

Popyt na wodę rośnie

Do 2050 roku globalny popyt na wodę wzrośnie o 55 proc. Stanie nie tak, ze względu na połączenie wzrostu światowej populacji i rozwoju gospodarczego. Do tego czasu połowa ludzkości zamieszka tereny dotknięte niedoborem wody. W okresie do 2040 roku prognozowane jest ponad dwukrotne zwiększenie wykorzystania energii w sektorze wodnym.

Nawadnianie jest źródłem największej objętości ścieków. Umożliwienie klientom śledzenia i mierzenia wpływu konsumpcji na wodę słodką jest kluczowe dla lepszego zrozumienia znaczenia wody. Na poziomach lokalnym, krajowym i globalnym.