Polenergia ustanowiła program emisji zielonych obligacji o łącznej max. wartości 1 mld zł

Warszawa, 11.07.2024 (ISBnews) – Zarząd Polenergii podjął uchwałę dotyczącą ustanowienia programu emisji obligacji (w formule zielonych obligacji) o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji do kwoty 1 000 mln zł, podała spółka. Intencją spółki jest przeprowadzenie pierwszej emisji obligacji w ramach programu do końca br.

"Obligacje emitowane w ramach programu, mogą być obligacjami emitowanymi w formule zielonych obligacji, w tym również zgodnie z rozumieniem tego terminu w wytycznych Green Bond Principles dotyczących procesu emisji zielonych obligacji opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z załącznikiem z czerwca 2022 roku) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego ICMA (International Capital Market Association)" – czytamy w komunikacie.

Obligacje będą oferowane w sposób, który nie będzie wymagał od spółki: sporządzenia prospektu, ani opublikowania memorandum informacyjnego. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone.

"Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie będzie stałe lub zmienne, oparte o stawkę referencyjną wskazaną w warunkach emisji danej serii obligacji, powiększoną o marżę; celem emisji obligacji jest finansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów, przy czym szczegółowe przeznaczenie środków z emisji zostanie wskazane w warunkach emisji danej serii obligacji emitowanych w ramach programu" – czytamy dalej.

Spółka poinformowała również o podjęciu dziś przez radę nadzorczą uchwały, w ramach której RN wyraziła zgodę na ustanowienie programu.

"Intencją spółki jest przeprowadzenie pierwszej emisji obligacji w ramach programu do końca 2024 roku, z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych" – zapowiedziano także.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 5,6 mld zł przychodów w 2023 r.

(ISBnews)