MKiŚ podejmuje starania, by zapewnić kontynuację programu Czyste Powietrze do 2029 r.

Warszawa, 11.07.2024 (ISBnews) – Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) podejmuje starania, aby pozyskać środki, które zapewnią niezakłóconą kontynuację programu "Czyste Powietrze" co najmniej do 2029 r., poinformował wiceminister w tym resorcie Krzysztof Bolesta.

"Z uwagi na ogromne zainteresowanie wsparciem w ramach Programu, resort klimatu i środowiska podejmuje starania, aby pozyskać środki, które zapewnią jego niezakłóconą kontynuację, co najmniej do 2029 r." – napisał Bolesta w odpowiedzi na interpelację poselską.

Obecnie Program Priorytetowy Czyste Powietrze (PPCP) finansowany jest z:

– Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 3,1 mld euro (ok. 14 mld zł) z możliwością wydatkowania do II kw. 2026 r.

– Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 4 w wysokości 1,8 mld euro (prawie 8,5 mld zł) z możliwością wydatkowania do końca 2029 r.

"Dodatkowo, w latach 2026-2032 wsparcie PPCP możliwe będzie ze środków Społecznego Funduszu Klimatycznego, który został ustanowiony w celu złagodzenia wpływu nowych opłat za emisję gazów cieplarnianych na ceny, które wzrosną w wyniku rozszerzenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na budynki i transport (tzw. ETS 2)" – podkreślił wiceminister.

Alokacja dla Polski w ramach Funduszu to ponad 11 mld euro.

Fundusz – jak podał wiceminister – ma wspomóc znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu, m.in. poprzez wsparcie inwestycji ograniczających zużycie paliw kopalnych oraz pomagających w adaptacji niskoemisyjnych technologii.

Program "Czyste powietrze" pozwala na wymianę źródła ciepła z węglowego na bardziej ekologiczne oraz na kompleksową termomodernizację domu.

(ISBnews)