Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności

Warszawa, 17.06.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 10-14 czerwca.

RYNEK OZE

"Moja Elektrownia Wiatrowa": Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpocznie przyjmowanie wniosków w nowym programie dla prosumentów "Moja Elektrownia Wiatrowa" w poniedziałek 17czerwca, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Budżet programu w pierwszym roku obowiązywania to 50 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania pojedynczej instalacji to 30 tys. zł i do 50% kosztów kwalifikowanych.

"Czyste Powietrze": Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) chce zaproponować kompleksową zmianę programu "Czyste Powietrze" do końca obecnego roku, poinformowała prezes Funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak.

Onshore: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przedstawi projekt przepisów liberalizujących instalację lądowych elektrowni wiatrowych "w ciągu kilku tygodni", poinformował wiceminister Miłosz Motyka.

Produkcja energii: W okresie styczeń-maj 2024 r. wyprodukowano 6,48 TWh energii elektrycznej w elektrowniach gazowych (wzrost o 8,25%), zaś w elektrowniach wiatrowych – 11,63 TWh (wzrost o 21,54% r/r), wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

"Mój prąd": Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) planuje wprowadzenie w kolejnej edycji programu "Mój prąd" gwarancji dofinansowania do magazynów energii, zapowiedział wiceminister w tym resorcie Miłosz Motyka.

Elektrownie jądrowe: Szacowany koszt technologii i prac budowlanych budowy elektrowni jądrowej to 115 mld zł oraz kosztów działalności spółki, inwestycji towarzyszących to ok. 35 mld zł, poinformował pełnomocnik rządu ds. infrastruktury energetycznej Maciej Bando. Dokładne szacunki mają być znane w roku przyszłym.

Transformacja energetyczna: W polskiej gospodarce i systemie bankowym są pieniądze na transformację energetyczną, ale istnieją bariery w ich wykorzystaniu. Są to zarówno problemy z przeregulowaniem rynku, jak i brakiem edukacji oraz związaną z tym niechęcią mniejszych firm do inwestycji. Kojarzą się one bowiem wyłącznie z bieżącymi kosztami, a nie przyszłymi korzyściami, stwierdzili uczestnicy paneli poświęconych problemowi zrównoważonego rozwoju podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

Dekarbonizacja: Skutkiem wejścia w życie rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych będzie nagłe wyparcie z rynku węgla od polskich producentów (gwarantujących stabilność ceny) oraz ryzyko wzmożonego importu węgla do Polski w najbliższym czasie, uważa minister przemysłu Marzena Czarnecka.

Transformacja energetyczna: Temat przyspieszania transformacji energetycznej w Polsce zostanie podjęty podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) w najbliższą środę, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Podkreślił, że przyspieszenie jest niezbędne, aby umożliwić innowacyjne inwestycje w Polsce.

Transformacja energetyczna: Transformacja energetyczna jest kluczowa dla lokowania innowacyjnych, technologicznych inwestycji w Polsce, tym samym zmiany modelu całej gospodarki, uważa minister finansów Andrzej Domański. Według niego, w polskiej gospodarce istnieje potencjał do rozwoju jednego z najważniejszych centrów finansowych w Europie.

Morska energetyka wiatrowa: Polska ma ogromny potencjał do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, która może stać się kluczowym elementem naszej przyszłej infrastruktury energetycznej. Ma to duże znaczenie dla rozwoju polskich firm, które muszą konkurować na rynkach globalnych. Szczególnie obiecująca jest produkcja zielonych paliw, takich jak wodór, e-metanol czy zrównoważone paliwo lotnicze (eSAF), z wykorzystaniem energii z morskich farm wiatrowych. Dzięki temu możliwa będzie dekarbonizacja trudnych do zelektryfikowania sektorów gospodarki. To kluczowe wnioski z dyskusji ekspertów podczas konferencji PSEW 2024 w Świnoujściu, poświęconej rozwojowi zielonych paliw.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Cła na BEV: Komisja Europejska rozważa wprowadzenie ceł wyrównawczych na pojazdy elektryczne zasilane akumulatorami (BEV) produkowane w Chinach, wynika z informacji Komisji. KE stwierdziła, że łańcuch wartości pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami (BEV) w Chinach korzysta z nieuczciwego subsydiowania, które stwarza ryzyko naruszenia konkurencji wobec unijnych producentów pojazdów elektrycznych typu BEV.

ROZWÓJ BIZNESU

iTaxi: Zakłada elektryfikację floty w 80% do 2030 r., podała firma. Obok planów elektryfikacji ogłoszono także pełny rebranding marki – na ulice Warszawy wyjechały Tesle Model Y, w nowej identyfikacji wizualnej iTaxi.

Sodexo Polska i Danfoss: Zawarły umowę partnerską dotyczącą działań na rzecz dekarbonizacji. Nowy etap trwającego od 8 lat partnerstwa ma na celu promocję praktyk oraz rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej. Inicjatywa stanowi kluczowy element długoterminowej strategii ESG obu firm, kładącej szczególny nacisk na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zrównoważony rozwój. Startem współpracy obydwu firm jest znajdująca się w Grodzisku Mazowieckim pierwsza na świecie neutralna klimatycznie fabryka Danfoss w pełni zasilana z odnawialnych źródeł energii zarówno tych będących częścią instalacji HVAC bezpośrednio w fabryce, jak i energii posiadającej zielony certyfikat, która jest dostarczana z zewnątrz.

DPD Polska: Elektryczne rowery cargo DPD Polska obsługują klientów w 25 miastach. Dołączyły do nich: Tarnów, Opole, Rzeszów, Radom.

Skanska: Zapowiada, że wszystkie projekty mieszkaniowe od 2025 r. będą zgodne z taksonomią UE w obszarze energooszczędności. Zrównoważone pod względem ekologicznym i społecznym inwestycje powinny uwzględniać 6 celów środowiskowych: łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Lidl: Pod koniec 2023 r. 238 sklepów sieci było zasilanych czystą energią słoneczną. 100% całkowitego zużycia energii elektrycznej w Lidl Polska pochodzi ze źródeł odnawialnych, częściowo wytworzonej we własnym zakresie, a częściowo zakupionej. Do 2030 roku międzynarodowo Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne o 80%.

Grupa Veolia w Polsce: Powstała nowa spółka pn. Veolia Woda Polska, która będzie świadczyć dedykowane usługi z zakresu eksploatacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz efektywności energetycznej.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Grupa Recykl: Planuje uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 3 MW przy każdym z trzech swoich zakładów w Polsce do 2030 roku, poinformował ISBnews prezes Maciej Jasiewicz.

R.Power: Spółka zależna zawarła ze spółkami z portugalskiej grupy kapitałowej Gesto-Energia umowy, na podstawie których nabyła udziały w spółkach w Portugalii posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 24,1 MWp, podało R.Power. Projekty należące do spółek, których udziały stanowią przedmiot umowy sprzedaży, zostały rozwinięte do etapu RTB (ready-to-build) albo są na etapie budowy. Cena sprzedaży udziałów nie przekracza 10% kapitałów własnych spółki i została ustalona na warunkach rynkowych.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)