System kaucyjny – jest wniosek trzeciego operatora

system kaucyjny

Spółki grupy Schwarz: Lidl Polska, Kaufland Polska oraz PreZero Polska złożyły do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wniosek o pozwolenie na działanie jako operator systemu kaucyjnego.

Spółka powołana przez te podmioty będzie działać pod nazwą „OK”. Potwierdziły się więc nieoficjalne informacje, że sieci handlowe należące do grupy Schwarz będą chciały utworzyć taki podmiot. Rozpatrywanie wniosku może zająć maksymalnie trzy miesiące.

Do obowiązków operatora systemu kaucyjnego będzie należało:

  • odbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych ze sklepów, hurtowni oraz innych punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe objęte kaucjami i selektywne ich porządkowanie,
  • transport butelek oraz odpadów opakowaniowych do zakładów przetwarzania,
  • wyliczenie poziomu selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych, 
  • prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań, 
  •  rozliczenie kaucji z placówkami handlowymi i innymi punktami zbierającymi butelki i puszki objęte systemem kaucyjnym, sfinansowanie kosztów zbierania, a także wypłata kaucji dla użytkownika końcowego.

System kaucyjny zacznie działać w Polsce od 1.01.2025. Do tej pory pozwolenia na bycie operatorem systemu otrzymały dwa podmioty: PolKa oraz Zwrotka.