Green Genius stawia na produkcję biometanu i rozważa dalsze inwestycje w Polsce

Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) – Green Genius planuje, że w ciągu dwóch lat 7 z 11 biogazowni spółki na Litwie zostanie zmodernizowanych do produkcji biometanu. Firma wybuduje też jeden dodatkowy zakład, dzięki czemu łącznie 8 biometanowni będzie produkowało rocznie około 150 GWh biometanu z przeznaczeniem na rynki europejskie, podała spółka. Działający obecnie w ośmiu krajach Green Genius planuje również inwestycje w biometanownie na innych rynkach, w tym w Polsce.

Spośród 11 funkcjonujących na Litwie biomgazowni Green Genius, 7 zostanie zmodernizowanych, aby były gotowe do produkcji biometanu. W ciągu dwóch lat, kosztem 35 mln euro, powstanie również kolejny, ósmy zakład.

"Litewskie prawo przewiduje zastosowanie uproszczonych procedur środowiskowych, sprzyjając szybkiemu rozwojowi sektora OZE. Trwają one zwykle około 4-6 miesięcy, dzięki czemu możemy znacznie skrócić czas realizacji projektów i dynamiczniej realizować inwestycje w źródła odnawialne. Dla porównania w Polsce przy obowiązkowej ocenie oddziaływania na środowisko czas rozwoju projektu wydłuża się nawet od jednego do dwóch lat" – powiedział prezes Green Genius Ruslanas Sklepowicz, cytowany w komunikacie.

Pomimo odmiennych rozwiązań prawnych, Green Genius planuje inwestycje w biometanownie również w Polsce. Od roku w Turowcu na Lubelszczyźnie działa biogazownia Green Genius o mocy prawie 1 MW. Firma jest też we wstępnej fazie rozwoju kolejnych zakładów, tym razem przeznaczonych do wytwarzania biometanu, podkreślono.

"Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany na rynku energii, które kazały nam na nowo spojrzeć na perspektywy branży biometanu. Agresja Rosji na Ukrainę na nowo zdefiniowała postulat zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz budowy i rozwoju własnych źródeł energii. To kluczowe z perspektywy całej Unii Europejskiej, by zastąpić sprowadzany, naturalny gaz własnym surowcem. Dodatkowo konieczność realizacji celów środowiskowych w transporcie tworzy nowe perspektywy wykorzystania biometanu również w tym sektorze gospodarki" – dodał Sklepowicz.

 Firma planuje, że w 2026 roku będzie wytwarzać około 150 GWh biometanu rocznie.

Green Genius to firma z sektora OZE, która rozwija, buduje i eksploatuje projekty energetyczne oparte na energii słonecznej, wiatrowej, biogazie i zielonym wodorze. Obecnie firma posiada aktywa o mocy ponad 2,6 GW na różnych etapach rozwoju i budowy w 8 krajach europejskich, w tym we Włoszech, w Polsce, na Litwie i Łotwie oraz w Hiszpanii. W Polsce Green Genius zrealizował ponad 250 MW w energii słonecznej i eksploatuje biogazownię o mocy 1 MW.

(ISBnews)