PE przyjął porozumienie dot. poprawy jakości powietrza, m.in. emisji NO2 i SO2

Warszawa, 24.04.2024 (ISBnews) – Parlament Europejski przyjął tymczasowe porozumienie polityczne z krajami UE w sprawie nowych środków mających na celu poprawę jakości powietrza w UE, podał Parlament. Nowa legislacja dotyczy m.in. limitów emisji NO2 (dwutlenku azotu) i SO2 (dwutlenku siarki).

Nowe przepisy, przyjęte 381 głosami za, 225 przeciw i 17 wstrzymującymi się, mają na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w UE, aby zapewnić obywatelom czyste i zdrowe środowisko oraz osiągnąć wizję zerowego zanieczyszczenia powietrza w UE do 2050 r., podkreślono.

"Nowe przepisy określają bardziej rygorystyczne limity i wartości docelowe na 2030 r. dla zanieczyszczeń o poważnym wpływie na zdrowie ludzi, w tym pyłu zawieszonego (PM2.5, PM10), NO2 (dwutlenku azotu) i SO2 (dwutlenku siarki). Państwa członkowskie mogą wnioskować o przesunięcie terminu 2030 r. o maksymalnie dziesięć lat, jeśli spełnione zostaną określone warunki" – czytamy w komunikacie.

W przypadku naruszenia nowych przepisów krajowych, osoby dotknięte zanieczyszczeniem powietrza będą mogły podjąć działania prawne, a obywatele mogą otrzymać odszkodowanie, jeśli ich zdrowie zostało uszkodzone. W miastach powstanie również więcej punktów pobierania próbek jakości powietrza, a obecnie rozproszone wskaźniki jakości powietrza w całej UE staną się porównywalne, jasne i publicznie dostępne, wymieniono w materiale.

Ustawa musi teraz zostać przyjęta przez Radę, a następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejść w życie 20 dni później. Kraje UE będą miały następnie dwa lata na zastosowanie nowych przepisów.

(ISBnews)