Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności

Warszawa, 02.04.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 25-29 marca.

RYNEK OZE

Ustawa wiatrakowa: Projekt ustawy wiatrakowej jest gotowy – odległość dla budowy wiatraków wyniesie 500 metrów, zapowiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Ustawy dot. cen energii: Nowy pakiet ustaw dotyczących cen energii, obowiązujących w drugiej połowie roku, trafi pod obrady rządu po świętach i będzie gotowy w pierwszej połowie maja br., zapowiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Wskazała, że "proponujemy nowe naliczanie taryf – bo jest przestrzeń do obniżki cen energii, gazu".

Transformacja energetyczna: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przeznaczy ok. 3-3,5 mld euro na finansowanie transformacji energetycznej oraz zrównoważonego transportu w Polsce w 2024 roku, porównywalnie do poprzedniego roku, poinformowała ISBnews wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność Banku w Polsce Teresa Czerwińska.

Transformacja energetyczna: Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wsparła inwestycje w Polsce kwotą ponad 5 mld euro w 2023 roku, poinformowała wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność Banku w Polsce Teresa Czerwińska. W ub.r. 52% udziału w portfelu Grupy miały projektów związane z klimatem i środowiskiem, dodała.

Transformacja energetyczna: Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) planuje utrzymać finansowanie projektów w Polsce na poziomie nie mniejszym niż 5 mld euro w br., poinformowała wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność Banku w Polsce Teresa Czerwińska.

Transformacja energetyczna: Polski rząd liczy na zwiększenie zakresu i skali współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i liczy w szczególności na wsparcie w finansowaniu w zakresie obrony i bezpieczeństwa, poinformował minister finansów Andrzej Domański.

ROZWÓJ BIZNESU

DB Energy: Odnotowało 2,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023) wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Onde: Planuje podwojenie obecnego portfela własnych projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE) do ok. 1,6 GW z obecnych ok. 800 MW, poprzez pozyskanie kolejnych 400-500 MW projektów wiatrowych i 300 MW projektów fotowoltaicznych, poinformował wiceprezes Marek Marzec.

OSGE: Wojciech Wrochna i Bartosz Fijałkowski zostali powołani przez Orlen na wiceprezesów zarządu Orlen Synthos Green Energy (OSGE), podała spółka.

Onde: Portfel zamówień Grupy wynosił około 567 mln zł na 31 grudnia 2023 r., podała spółka. Po dniu bilansowym portfel zleceń spółki powiększył się o kolejne 104 mln zł, podano także.

Onde: Odnotowało 33,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. wobec 7,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Onde: Zarząd zdecydował o zarekomendowaniu przeznaczenia 16,9 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 29,72 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,31 zł na akcję, podała spółka. Kwotę 12,82 mln zł zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Polenergia: Odnotowała 263,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 159,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Pfeifer & Langen Polska: Swój pierwszy raport ESG będzie składać w 2026 roku  Znajdą się w nim m.in. informacje na temat oddziaływania firmy na środowisko społeczno-przyrodnicze za rok 2025. Spółka redukuje ślad węglowy dzięki inwestycjom w zmianę paliwa z węgla na gaz w cukrowniach wielkopolskich oraz budowę farmy fotowoltaicznej w Glinojecku.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

PGE: Grupa PGE i Ørsted wybrały Seaway7 na dostawcę, który przetransportuje na obszar przyszłej farmy i zainstaluje tam morskie stacje elektroenergetyczne dla projektu Baltica 2, podała spółka

Columbus Energy: Zawarł z DRI z Grupy DTEK przedwstępną umowę sprzedaży wielkoskalowego magazynu energii o mocy 133 MW i pojemności 532 MWh, zlokalizowanego na terenie gminy Chrzanów, podała spółka. Projekt ma wygraną aukcję rynku mocy i jest jednym z największych tego typu projektem w Polsce oraz jednym z większych w Europie. Realizację wszystkich czynności określonych w umowie, związanych z uzyskaniem przez ten projekt pozwolenia na budowę, DRI powierzył spółce Columbus.

Rafako oraz Affexy: Ogłosiły rozpoczęcie współpracy, która ma na celu stworzenie nowej jakości w zarządzaniu i optymalizacji zużycia energii, podało Rafako. Projektem współpracy jest innowacyjny system GridWise AI, który wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do prognozowania cen energii elektrycznej oraz optymalizacji zarządzania energią.

Tauron: Do klientów biznesowych Tauron Polska Energia trafi w tym roku ponad 2 mln MWh z kogeneracji, co oznacza wzrost o 30% r/r, podała spółka. Eksperci wyliczają, że tylko w samym 2023 roku firmy korzystające z kogeneracyjnych źródeł Taurona ograniczyły emisję dwutlenku węgla o blisko 750 tysięcy ton.

PGE: PGE Dystrybucja – spółka z Grupy Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – uruchomiła nową stację 110/15kV Żelechlinek w województwie łódzkim, podała PGE. Dzięki inwestycji możliwe będzie przyłączanie nowych mocy ze źródeł OZE. Wartość inwestycji wyniosła blisko 21 mln zł, nie licząc 12,5 mln zł na linię zasilającą o długości 6,6 km, pozwalającą wyprowadzić generację OZE do sieci przesyłowej.

Leroy Merlin Polska i Better Energy: podpisały umowę PPA (Power Purchase Agreement) na dostawę energii odnawialnej dla sieci sklepów budowlano-dekoracyjnych. Gwarantowany w niej roczny wolumen dostaw wyniesie 14 GWh, czyli około 20% zapotrzebowania Leroy Merlin Polska na energię. Rozpoczęcie dostaw z budowanej obecnie elektrowni słonecznej Chełmno jest przewidziane od 2025 roku.

Danone: Nutricia Zakłady Produkcyjne, będąca częścią grupy spółek Danone, otrzymała tytuł Lidera Transformacji Energetycznej 2024. W konkursie o tej samej nazwie nagrodzono program redukcji zużycia energii wdrożony w opolskich zakładach w latach 2021-2023. Kapituła konkursu organizowanego przez Europejską Fundację Inwestycji Zrównoważonych docenia innowacyjne produkty, technologie i usługi związane z ochroną klimatu i środowiska, a także skalowane projekty, mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. W tegorocznej edycji konkursu jednym z projektów nagrodzonych w kategorii Technologia został program redukcji zużycia energii w opolskich zakładach produkcyjnych Nutricia. Celem wdrożonych rozwiązań była poprawa efektywności energetycznej zakładu poprzez redukcję ilości gazu spalanego na potrzeby produkcji pary do celów technologicznych. Wdrożone rozwiązania przyczyniły się nie tylko do redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej o około 19%, lecz także zmniejszenia o blisko 20% emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenia zużycia wody w produkcji o blisko 24% w latach 2021-2023.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)