Zeneris Projekty miał 0,43 mln zł zysku netto, 0,57 mln zł zysku EBIT w 2023 r.

Warszawa, 21.03.2024 (ISBnews) – Zeneris Projekty odnotował 0,43 mln zł zysku netto w 2023 r. wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,57 mln zł wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pomimo zawirowań na rynku OZE spółka poprawiła swoją rentowność netto r/r z 3,67% do 4,36%" – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,11 mln zł w 2023 r. wobec 10,21 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2023 spółka osiągnęła przychody na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, poprawiając jednocześnie rentowność działalności. Za sukcesem tym stoi, przyjęta strategia zdywersyfikowanej działalności w obszarach hydrotechnicznym i fotowoltaicznym. O nowych, istotnych zleceniach, informowaliśmy w raportach bieżących w roku 2023. Zarząd jest zdania, że spółka posiada potencjał do zabudowania silniejszej pozycji konkurencyjnej, większej rozpoznawalności, co pozwoli na osiąganie kolejnych celów w następnych okresach. Spółka nadal będzie rozwijała swoje kompetencje związane z usługami projektowymi, rozproszonymi źródłami energii, wykorzystaniem magazynów energii oraz ochroną przeciwpowodziową" – napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.

"W obliczu szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz dynamicznych zmian, z którymi mierzy się sektor OZE, Zeneris Projekty utrzymuje stabilną pozycję, zwiększa swoją rozpoznawalność na rynku i wytrwale buduje długoterminowe przewagi konkurencyjne. Jest to możliwe dzięki naszej strategii, która zakłada dywersyfikację działalności na obszary projektowy i wykonawczy oraz rozwiązania z sektora OZE, hydrotechniczne i adresowane do samorządów. Wystąpienie spowolnienia w jednym segmencie rekompensują nam więc zamówienia z pozostałych obszarów. Taki model zapewnia utrzymanie stabilnej pozycji na rynku i umożliwia długofalowe zwiększanie wartości spółki" – skomentował prezes Mariusz Kostrzewa, cytowany w komunikacie.

Zeneris Projekty realizuje dla swoich klientów inwestycje w hydroenergetykę oraz w instalacje fotowoltaiczne. Równocześnie Zeneris jest też biurem projektowym w zakresie budownictwa wodnego. Firma zajmuje się również projektowaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla samorządów i obiektów przemysłowych. Spółka od listopada 2021 r. notowana jest na NewConnect.

(ISBnews)