NWZA Grupy Azoty nie wyraziło zgody się na nabycie 100% udziałów w Solarfarm Brzezinka

Warszawa, 13.03.2024 (ISBnews) – Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Azoty nie podjęło uchwały dotyczącej Solarfarm Brzezinka, podała spółka. Niepodjęcie uchwały przez NWZ zostało poprzedzone negatywną rekomendacją rady nadzorczej.

"Dla Grupy Azoty jednym z kluczowych celów pozostaje dekarbonizacja naszej produkcji. W najbliższym czasie będziemy podejmować decyzje co do konkretnych projektów, które powinny zostać wdrożone, aby transformacja energetyczna przeszła jak najszybciej z fazy planów do realizacji. W obszarze naszych zainteresowań pozostają projekty z zakresu energetyki odnawialnej" – powiedział członek rady nadzorczej delegowany do wykonywania obowiązków prezesa Grupy Azoty Krzysztof Kołodziejczyk, cytowany w komunikacie.

Przedmiotem transakcji miało być nabycie przez Grupę Azoty od VSB Holding GmbH 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka za łączną cenę 37,8 mln euro powiększoną o wynagrodzenie dodatkowe płatne na zasadzie earn-out w przypadku, gdy w okresie 5 lat od uruchomienia przez Solarfarm Brzezinka instalacji PV o mocy 270 MWp instalacja ta zostanie rozbudowana i oddana do użytku o dodatkowe MWp DC powyżej 270 MWp, lecz nie więcej niż do 300 MWp, w wysokości 70 tys. euro za każdy dodatkowy MWp DC, lecz nie wyższe niż łącznie 2,1 mln euro.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)