Arctic Paper ma decyzję o wsparciu inwestycji w postaci maks. 53,4 mln zł zwolnień podatk.

Warszawa, 11.03.2024 (ISBnews) – Arctic Paper Kostrzyn, spółka zależna Arctic Paper, na mocy decyzji Ministerstwa Rozwoju i Technologii otrzyma pomoc publiczną na realizację inwestycji rozwojowych w postaci zwolnień podatkowych wynoszących maksymalnie 53,4 mln zł (40% poniesionych nakładów), podała spółka. Arctic Paper Kostrzyn będzie uprawniona do skorzystania z pomocy po zakończeniu realizacji inwestycji w okresie 14 lat od dnia wydania decyzji.

"Inwestycje te będą polegały na modernizacji maszyn papierniczych, poprawie efektywności i energochłonności procesu produkcji papieru oraz budowie infrastruktury. […] Planowane inwestycje w kostrzyńskiej fabryce są zgodne z celami Strategii 4P i przybliżą Grupę Arctic Paper do realizacji założeń Strategii 4P w zakresie wzrostu efektywności produkcji i neutralności środowiskowej procesów" – czytamy w komunikacie.

W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów kwalifikowanych, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji wyniesie 133,9 mln zł. Realizacja nowych inwestycji odbędzie się w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2027 roku, podano także.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)