Grupa Orlen kupiła farmę wiatrową Szybowice o mocy 37,4 MW m.in. od Onde

Warszawa, 08.03.2024 (ISBnews) – Energa Green Development – spółka zależna Energi z Grupy Orlen – kupiła od Onde i Goalscreen Holdings (spółki powiązanej z Neo Energy Group) udziały w spółce celowej, do której należy elektrownia wiatrowa Szybowice o mocy 37,4 MW, podało Onde. Energa Green Development zleciła jednocześnie Onde wykonanie robót budowlanych i elektrycznych za około 105 mln zł.

Onde i Goalscreen Holdings posiadali po 50% udziałów w spółce celowej powołanej w celu realizacji farmy wiatrowej Szybowice. Na mocy podpisanej umowy oba podmioty zbyły swoje udziały na rzecz Energa Green Development.

"Za swoją część Onde otrzyma ok. 30 mln zł, przy czym cena może zostać jeszcze skorygowana o wartość kapitału obrotowego netto oraz o wartość zadłużenia netto FW Szybowice. Dodatkowo spółka może otrzymać maksymalnie ok. 10-mln premię, jeśli do końca 2025 r. FW Szybowice uzyska pozwolenie na użytkowanie. Dodatkowo, kupujący powierzył Onde kompleksowe (bez dostawy turbin) wykonanie farmy. Na realizację kontraktu wartego około 105 mln zł spółka ma 21 miesięcy od wydania przez inwestora polecenia rozpoczęcia budowy, które ma nastąpić nie później niż 22 marca br." – czytamy w komunikacie.

"Zgodnie z założoną strategią, chcemy być możliwie jak najbardziej elastyczni w zarządzaniu naszym portfelem projektów i ich dewelopmentem. To bardzo kapitało- i czasochłonna działalność, sprzedajemy więc nie tylko wybudowane farmy, ale też projekty na różnym etapie zaawansowania – tak, aby w najbardziej optymalny sposób obracać kapitałem powierzonym nam przez akcjonariuszy i jeszcze skuteczniej poszukiwać kolejnych możliwości inwestycyjnych" – powiedział wiceprezes Onde odpowiedzialny za segment deweloperski Marek Marzec, cytowany w komunikacie.

Onde obecnie buduje na własny rachunek dwie farmy PV o łącznej mocy niemal 19 MWp, prowadząc jednocześnie zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży tych projektów.

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

(ISBnews)