PGE EC ma umowę na stworzenie instalacji kogeneracyjnej w EC Gdynia za 380 mln zł

Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) – PGE Energia Ciepła podpisała z liderem konsorcjum SBB Energy umowę na budowę w Elektrociepłowni Gdyńskiej instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych, podała spółka. Inwestycja ta rozpoczyna kolejny etap transformacji EC Gdynia w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego, obejmującego Gdynię, Rumię, Redę i Gminę Kosakowo. Warta ponad 380 mln zł inwestycja gotowa będzie na sezon grzewczy 2026/2027.

Plan dekarbonizacji EC Gdynia realizowany jest od 2016 roku, kiedy to oddana została do eksploatacji pierwsza kotłownia rezerwowo-szczytowa, zasilana olejem lekkim, a docelowo gazem. W I kwartale br. oddana zostanie do eksploatacji druga kotłownia – o mocy 90 MW, na olej lekki, a docelowo gaz. Zastąpi ona największy ciepłowniczy kocioł węglowy. Jego trwałe wycofanie z eksploatacji przyniesie wymierne efekty ekologiczne. Zużycie paliwa węglowego w EC Gdynia zmniejszy się o 20 tys. ton rocznie. To zakończy pierwszy etap dekarbonizacji największego źródła ciepła w Gdyni, podano.

"Dzisiaj rozpoczynamy jedną z najważniejszych inwestycji w niskoemisyjne źródła energii na Pomorzu. To kolejny krok w modernizacji polskiego ciepłownictwa i konsekwentnej realizacji strategii PGE, która zakłada odejście od wykorzystania węgla w produkcji ciepła do 2030 roku i zastąpienia go nisko i zeroemisyjnymi źródłami. Nowa inwestycja zwiększy  bezpieczeństwo dostaw energii dla mieszkańców przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2, a tym samym wpływu na środowisko i mieszkańców" – powiedziała p.o. członka zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Małgorzata Banasik, cytowana w komunikacie.

Nowa instalacja kogeneracyjna składać się będzie z pięciu silników gazowych. Równolegle budowany będzie gazociąg, którego trasa przebiegać będzie wzdłuż dawnej drogi popiołowej – od punktu styku z infrastrukturą Gaz System w gminie Kosakowo na długości ok. 8,2 km. Gaz w EC Gdynia dostępny będzie w roku 2025 i wówczas będzie mogło rozpocząć się przepaliwowanie istniejących kotłów szczytowych olejowych na gaz, podkreślono.

Plan dekarbonizacji w Elektrociepłowni Gdyńskiej zakłada, że do 2030 roku 70% produkowanego ciepła będzie pochodziło z paliw innych niż węglowe, a do roku 2050 Elektrociepłownia Gdyńska stanie się zeroemisyjna.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże posiada dwie elektrociepłownie: w Gdańsku i Gdyni, które w tych miastach są jedynym producentem ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, a także największym producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu. Z roczną produkcją 13 190 TJ ciepła i 1 413 GWh energii elektrycznej zaspokaja ponad połowę potrzeb grzewczych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Rumi, Redzie i Gminie Kosakowo.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)