Orlen: Udział OZE w w zużyciu końcowym energii brutto wyniesie w Polsce 23% w 2030 roku

Warszawa, 14.02.2024 (ISBnews) – Polska osiągnie 23% udziału energii odnawialnej w zużyciu końcowym energii brutto w 2030 roku i będzie to najniższy udział spośród 11 krajów regionu oraz Niemiec i Austrii, wynika z przygotowanego przez Orlen raportu "CEE Energy Outlook", analizującego ścieżki odchodzenia od paliw kopalnych w poszczególnych krajach regionu.

Jak wynika z raportu, w 2030 roku docelowy udział energii odnawialnej w zużyciu końcowym energii brutto wyniesie w Polsce 23%, w porównaniu do 27% na Słowacji i w Bułgarii, 29% na Węgrzech, 30% w Czechach, 34% w Rumunii, 35% w Słowenii, 40% w Niemczech, 42,5% w Chorwacji, 46% w Austrii, 55% na Litwie, 57% na Łotwie i 65% w Estonii.

Znacząco różnić się będą także terminy całkowitego odejścia poszczególnych krajów od węgla. Ten proces już dziś zakończony został w czterech krajach: Litwa, Łotwa, Estonia i Austria, a kończy się na Słowacji. W 2025 r. od węgla powinny odejść Węgry, w 2030 r. Rumunia, w 2033 r. Czechy, Chorwacja i Słowenia, w 2038 r. Bułgaria i Niemcy, a jako ostatnia dokona tego Polska w 2049 r., podkreślili autorzy raportu.

"Jedną z istotnych konkluzji raportu, jest fakt, że nie ma prostego przełożenia z zachodnich modeli transformacyjnych na rynki Europy Środkowej, co pokazują różne ścieżki dochodzenia do celów klimatycznych dla poszczególnych krajów. Raport jest jednak próbą zdefiniowania wspólnej perspektywy i celów dla krajów regionu oraz możliwych płaszczyzn współpracy" – czytamy w komunikacie.

Raport przewiduje, że udział pojazdów elektrycznych w całkowitej liczbie samochodów osobowych w 2025 r. wyniesie w Niemczech 100% zarówno w scenariuszu obecnych planów, jak i wyższych ambicji. W Estonii będzie to odpowiednio: 78% i 83%, w Czechach: 66% i 74%, a w Polsce: 60% i 70%.

"Zróżnicowane podejście do kształtu przyszłego miksu energetycznego, prowadzące do intensywnego rozwoju wszelkiego rodzaju zeroemisyjnych źródeł energii, w tym OZE i elektrowni jądrowych, jest szansą na rozwój przedsiębiorstw w wielu gałęziach gospodarki – od przemysłu ciężkiego po usługi cyfrowe" – podsumowano w raporcie.

Pod koniec ub.r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł o 1,2 pkt proc. r/r i wyniósł 16,81% w 2022 r.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos  oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)