EY: Zobaczymy w br. więcej powiązań pomiędzy polityką gospodarczą i zagraniczną

Warszawa, 13.02.2024 (ISBnews) – W tym roku zobaczymy więcej powiązań pomiędzy polityką gospodarczą i zagraniczną, dlatego przedsiębiorcy powinni skupić się w jeszcze większym stopniu na zmniejszaniu ryzyka w łańcuchach dostaw. Kluczowa dla rosnącej rzeszy firm będzie polityka pozyskiwania surowców krytycznych, ocenia partner EY-Parthenon w Polsce i krajach bałtyckich z zespołu Strategia i Transakcje w EY Polska Arkadiusz Gęsicki.

Z raportu EY-Parthenon "2024 Geostrategic Outlook" wynika, że rosnąca polaryzacja na światowej scenie politycznej zwiększa ryzyko prowadzenia biznesu w 2024 roku. Kluczowa dla przedsiębiorców będzie minimalizacja potencjalnych niebezpieczeństw, m.in. poprzez zwiększenie odporności łańcuchów dostaw, odpowiednią politykę dostępu do zasobów.

"Wojna w Ukrainie, rosnące napięcia na linii USA-Chiny, eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie to tylko niektóre wydarzenia ilustrujące wzrost napięcia sytuacji międzynarodowej. Liczba wzmianek o geopolityce i ryzyku politycznym w publicznych dokumentach spółek wzrosła o 600% w drugim kwartale 2022 r. w porównaniu do wyników z lat poprzednich, a w 2023 roku pozostała na podwyższonym poziomie. To pokazuje, że kadra kierownicza zwraca obecnie większą uwagę na sytuację międzynarodową niż miało to miejsce w przeszłości. Od 2017 r. systematycznie rosła również globalna średnia ryzyka politycznego ważona PKB, osiągając swój najwyższy poziom w 2023 r." – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Niepewność rośnie w tym roku ze względu na rok wyborczy – w 2024 roku wybory odbędą się w krajach zamieszkanych przez 54% światowej populacji i reprezentujących 60% światowego PKB, podkreślili autorzy.

"Pandemia i wojna w Ukrainie uwypukliły niebezpieczeństwa związane z zacieśnieniem relacji pomiędzy krajami i w efekcie firmy oraz rządy coraz bardziej wspierają rozwój krajowej produkcji. W 2024 r. zobaczymy więcej powiązań pomiędzy polityką gospodarczą i zagraniczną, dlatego przedsiębiorcy powinni skupić się w jeszcze większym stopniu na zmniejszaniu ryzyka w łańcuchach dostaw. Kluczowa dla rosnącej rzeszy firm będzie polityka pozyskiwania surowców krytycznych. Zrównoważony rozwój będzie coraz bardziej przenikał kolejne aspekty prowadzenia biznesu, obejmując coraz bardziej również aspekty inwestowania w danym kraju" – powiedział Gęsicki, cytowany w komunikacie.

EY ocenia, że ten rok to dobry moment na ponowne przemyślenie strategii łańcucha dostaw pod kątem wpływu na bezpieczeństwo gospodarcze kraju, ich dywersyfikacji w celu zwiększenia odporności na zakłócenia oraz identyfikację najbardziej ryzykownych aspektów związanych z łańcuchami dostaw by zminimalizować ich realizację.

Dalszym wysiłkom na rzecz niwelowania skutków zmian klimatu będzie towarzyszyło zwiększone finansowanie publiczne oraz prywatne na badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań – szacunki mówią o rynku sięgającym 2 bln USD rocznie w ciągu dekady, wskazano także w materiale.

"Dla wielu firm przyśpieszenie inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem będzie możliwe dzięki współpracy z organami rządowymi. Te z nich, które już teraz przeznaczają znaczne środki na badania i rozwój, mogą otrzymać dostęp do większej liczby funduszy publicznych na wdrożenie zielonych technologii. Kierowanie się wymogami ESG pomoże przedsiębiorcom pozyskać kapitał po niższych kosztach na zrównoważone projekty, ponieważ dla wielu inwestorów długoterminowe ryzyko związane z takimi aktywami jest niewielkie" – skomentował menedżer, EY-Parthenon Enio Chłapowski-Myjak.

Coroczny "Geostrategic Outlook" realizowany przez EY-Parthenon przedstawia analizę przeprowadzoną przez EY Geostrategic Business Group (GBG) dotyczącą światowego ryzyka politycznego w nadchodzącym roku. W raporcie wskazano decyzje polityczne, wydarzenia lub warunki na poziomie globalnym, krajowym, regulacyjnym lub społecznym, które mogą wpłynąć na wyniki firm, rynków lub gospodarek.

(ISBnews)