KE wezwała Polskę do pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących emisji przemysłowych

Warszawa, 07.02.2024 (ISBnews) – Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa 2010/75/UE), podała Komisja.

"Dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych ustanowiono przepisy mające na celu zapobieganie szkodliwym emisjom przemysłowym do powietrza, wody i gleby oraz ich ograniczanie, a także zapobieganie wytwarzaniu odpadów. Do polskiego prawodawstwa nie transponowano prawidłowo kilku przepisów dyrektywy, w tym niektórych kluczowych definicji, przepisów dotyczących warunków wydawania pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń na spalarnie i współspalarnie odpadów, przepisów dotyczących dopuszczalnych wartości emisji oraz norm jakości środowiska. Nie dokonano ponadto prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących informacji publicznej i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, co utrudnia udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym w odniesieniu do emisji przemysłowych" – czytamy w komunikacie.

W ocenie KE, wiele wymogów technicznych zawartych w załącznikach do dyrektywy również nie zostało prawidłowo transponowanych. Komisja skierowała w związku z tym do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, która ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez KE. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

(ISBnews)