KE zatwierdziła program pomocy łagodzący koszty społeczne zamykania elektrowni i kopalni

Warszawa, 05.02.2024 (ISBnews) – Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, polski program pomocy państwa o wartości 300 mln euro, przeznaczony na wsparcie pracowników dotkniętych zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego, podała Komisja. Program będzie realizowany przez 10 lat, do lutego 2034 r. Po upływie tego okresu Polska może zwrócić się o przedłużenie programu.

"Polska zgłosiła Komisji swój plan wprowadzenia programu wsparcia finansowego o wartości 300 mln euro, z przeznaczeniem dla pracowników, którzy stracą pracę ze względu na zamykanie elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego. Przewidziane w ramach tego środka wsparcie przyjmie formę rocznej odprawy, na którą pracownicy mogą się zdecydować w zamian za odprawę przewidzianą w obowiązujących układach zbiorowych pracy" – czytamy w komunikacie.

Polska zgłosiła również, ze względu na pewność prawa, urlop płatny wynoszący maksymalnie cztery lata i przeznaczony dla pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego – wypłacany do czasu przejścia na emeryturę. 

Udzielenie wsparcia pracownikom nie stanowi pomocy państwa. Komisja uznała, że urlop płatny nie wiąże się z korzyścią dla przedsiębiorstw, które zamykają przedmiotową działalność, a tym samym nie stanowi pomocy państwa. W odniesieniu do odpraw Komisja stwierdziła, że środek wiąże się z korzyścią dla przedsiębiorstw, w których zatrudnieni są otrzymujący je pracownicy. Jeżeli w sytuacji zamknięcia działalności pracownik zdecyduje się na odprawę w ramach przedmiotowego środka, przedsiębiorstwo jest zwolnione z wypłaty odpraw przewidzianych w obowiązujących układach zbiorowych pracy. W szczególności Komisja stwierdziła, że:

środek jest niezbędny i odpowiedni z punktu widzenia łagodzenia skutków społecznych zamykania elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego w Polsce;
pomoc ma efekt zachęty, ponieważ zwiększa społeczną akceptację dla zamykania wspomnianej działalności, skłania również przedsiębiorstwa do szybkiego podejmowania decyzji o takim zamykaniu;
pomoc jest proporcjonalna, ponieważ ogranicza się do pokrycia określonych kosztów społecznych, które beneficjent ponosi w związku z zakończeniem działalności, podkreślono.

W związku z tym KE zatwierdziła polski program pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

(ISBnews)