Spółka zależna Columbus Energy ma umowę na montaż PV w Brnie za ok. 130 mln zł

Warszawa, 16.01.2024 (ISBnews) – Columbus Energy a.s. – spółka zależna Columbus Energy – jako jeden z trzech wykonawców zawarła z SAKO Brno Solar (spółką będącą członkiem koncernu statutowego miasta Brna) umowę na dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznych na dachach budynków należących do miasta Brna, podał Columbus. Umowa zakłada wykonanie elektrowni fotowoltaicznych na minimum 675 budynkach, o łącznej wartości powyżej 2,2 mld CZK (390 mln zł). Columbus szacuje, że wykona około 1/3 kontraktu.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W marcu 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

(ISBnews)