EBOR rozszerzył pakiet finansowy dla Grupy Eurowatt na OZE do 126,1 mln zł

Warszawa, 09.01.2024 (ISBnews) – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) rozszerzył pakiet finansowy do 126,1 mln zł (29 mln euro) na rzecz Baltic Sea Polska II sp. z o.o. i C&C Wind sp. z o.o. – spółek zależnych Eurowatt Green Energy Group SA (Eurowatt) – w celu wsparcia dalszego rozwoju wytwarzania energii odnawialnej w Polsce, podał bank. Inwestycja sfinansuje budowę farmy wiatrowej Grabkowo i podtrzyma potrzeby operacyjne finansowanej przez EBOR farmy wiatrowej Orla. 

Pakiet finansowy umożliwi Eurowatt uwolnienie i recykling kapitału oraz ponowne zainwestowanie kapitału w kolejne projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, w tym możliwość dalszych inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej, podano.

"Finansowanie banku zostanie podzielone, przy czym kwota do 80 mln zł (równowartość 18,4 mln euro) zostanie przeznaczona na budowę i eksploatację farmy wiatrowej o mocy 31,5 MW w Grabkowie, a pozostała kwota do 46,1 mln zł (10,6 mln euro) zostanie przeznaczona na podtrzymanie działalności farmy wiatrowej Orla o mocy 37,5 MW finansowanej przez EBOR. Finansowanie EBOR zostanie uzupełnione równym współfinansowaniem ze strony PKO Banku Polskiego" – czytamy w komunikacie.

Bank wskazał też, że inwestycja EBOR dodatkowo wspiera trwającą transformację energetyczną, ponieważ Polska odchodzi od uzależnienia od węgla. Ciągły rozwój i eksploatacja aktywów takich jak farmy wiatrowe Grabkowo i Orla mają kluczowe znaczenie dla transformacji polskiego sektora energetycznego. Oczekuje się, że dodanie farmy wiatrowej Grabkowo do polskiego systemu elektroenergetycznego wygeneruje ponad 83 GWh energii odnawialnej rocznie, co pozwoli uniknąć emisji ponad 59 000 ton CO2 rocznie.

EBOR podkreślił też, że farma wiatrowa Grabkowo udowadnia, iż prywatne projekty energii odnawialnej mogą być opłacalne bez znaczących dotacji. Opiera się ona na komercyjnej strukturze odbioru oprócz wspieranego przez rząd systemu aukcji kontraktów różnicowych. Inwestycja ta pokazuje również, w jaki sposób można rozwiązać lukę w finansowaniu projektów odnawialnych poprzez łączenie projektów wykorzystujących różne źródła przychodów, aby uniknąć nadmiernego ryzyka regulacyjnego lub rynkowego. 

C&C Wind i Baltic Sea Polska II to spółki celowe zarejestrowane w Polsce i utworzone wyłącznie w celu rozwoju, budowy i eksploatacji odpowiednio farm wiatrowych Orla i Grabkowo. Ich właścicielem jest spółka Eurowatt, która została założona w 1994 r. i ma prawie 30-letnie doświadczenie w tworzeniu, rozwoju, budowie i eksploatacji aktywów odnawialnych oraz produkcji energii odnawialnej w Europie.

Oprócz działalności w Belgii, Polsce, Portugalii i Hiszpanii, Eurowatt jest niezależnym producentem energii odnawialnej we Francji. Jego łączna moc zainstalowana wynosi ok. 500 MW, a liczba planowanych inwestycji przekracza 1,5 GW. Eurowatt, będący w całości własnością Virya Energy, napędza działalność grupy w zakresie lądowej energii odnawialnej (z wyłączeniem wodoru) w Europie. Virya Energy to w pełni zintegrowana platforma, działająca w segmencie energii wiatrowej, słonecznej, magazynowania, wodoru i usług energetycznych, posiadająca ponad 1,2 GW mocy w zakresie energii odnawialnej.

EBOR jest jednym z wiodących inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Od rozpoczęcia tutaj działalności w 1991 r. bank zainwestował ponad 13,9 mld euro w 515 projektów w kraju. Wspieranie przejścia Polski na gospodarkę niskoemisyjną oraz dalszy rozwój rynków kapitałowych i sektora prywatnego to dwa kluczowe priorytety działalności EBOR w Polsce.

(ISBnews)