BGK zawarł umowę na ok. 0,5 mld zł wsparcia dla firm z Warmii i Mazur ze środków UE

Warszawa, 29.12.2023 (ISBnews) – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę dot. finansowania w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, podał bank. Umowa opiewa na kwotę 499,85 mln zł, z czego ponad 424 mln zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

BGK będzie zarządzał środkami, które trafią na wsparcie przedsiębiorczości, poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), podano.

"Środki w programie trafią na pożyczki, które wesprą transformację cyfrową małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), inwestycje rozwojowe sektora MŚP, przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia liczby OZE. […] Teraz BGK w przetargach wybierze partnerów finansujących, którzy będą udzielali pożyczek na terenie Warmii i Mazur. Pożyczki będą dostępne najprawdopodobniej w drugim kwartale 2024 roku" – czytamy w komunikacie.

Dostępnych będzie kilka rozwiązań: pożyczka na cyfryzację przedsiębiorstw, pożyczka dla przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju, pożyczka na inwestycje rozwojowe, pożyczka z premią na poprawę efektywności energetycznej, ekopożyczka z premią dla przedsiębiorców oraz pożyczka OZE z premią, wymieniono w materiale.

BGK to polski bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Bank współpracuje z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. BGK ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza.

(ISBnews)