Sustainable Fitch przyznał rating ESG dla ING Banku Śląskiego na poziomie 2

Warszawa, 27.12.2023 (ISBnews) – Sustainable Fitch przyznał rating ESG dla ING Banku Śląskiego na poziomie 2 w pięciostopniowej skali, przy czym 1 oznacza ocenę najlepszą, a 5 najgorszą, podał bank. Ocena odzwierciedla działania banku w zakresie zrównoważonego rozwoju, uwzględnianie kryteriów środowiskowych i społecznych oraz zasad ładu korporacyjnego w jego działalności, strategii i zarządzaniu.

"Agencja oceniając bank brała pod uwagę strategię i zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, uwzględnienie czynników ESG w działalności kredytowej, dobry profil środowiskowy i społeczny oraz ład korporacyjny. Punktację profilu ładu korporacyjnego ING Śląskiego wspierają dobre mechanizmy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a także dobry poziom raportowania finansowania" – czytamy w komunikacie.

Bank realizuje Strategię ESG na lata 2022-2024, która jest integralną częścią strategii biznesowej. Pod koniec 2023 roku ING ogłosił Kierunki działania w zakresie redukcji emisji dotyczących gospodarki własnej i portfela kredytowego, będące kontynuacją ogłoszonej w połowie 2021 roku Deklaracji ekologicznej. W dokumencie bank zobowiązał się do zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz w sektorze związanym z wytwarzaniem energii. Bank kontynuuje dotychczasową politykę polegającą na odejściu od finansowania wysokoemisyjnych nieodnawialnych źródeł energii. Po 2025 roku nie będzie finansować klientów, których działalność jest bezpośrednio zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Jednocześnie, ING będzie w dalszym ciągu wspierał finansowanie odnawialnych źródeł energii. W latach 2024–2030 bank przeznaczy na ten cel 5 mld zł w segmencie korporacyjnym, przypomniano.

"Od lat nieodłącznym elementem naszej strategii biznesowej są cele związane z ESG. W ING bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania wobec otoczenia i interesariuszy, dlatego nieustannie pracujemy nad rozwojem naszej zrównoważonej oferty produktowej oraz podejmujemy liczne działania na rzecz środowiska, zarówno w zakresie działalności własnej, jak również wspierając naszych klientów i dostawców w transformacji klimatycznej. Działamy społecznie poprzez nasze fundacje korporacyjne oraz tworzymy przyjazne miejsce pracy, wspierając różnorodność i zdrowie naszych pracowników. Te i wiele innych inicjatyw pozwalają nam coraz lepiej przygotować się na nadchodzące wyzwania rynkowe" – powiedziała dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, Raportowania ESG i Analiz Rynkowych Iza Rokicka, cytowana w komunikacie.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 217,27 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)