Jeronimo Martins Polska ma umowę na 1,5 mld zł z EBI na finansowanie efektywności energet.

Warszawa, 18.12.2023 (ISBnews) – Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Jeronimo Martins Polska – właściciel sieci sklepów Biedronka – podpisały umowę dotyczącą finansowania efektywności energetycznej w sklepach. Zielony kredyt w wysokości 1,5 mld zł pozwoli na oszczędność energii oraz redukcję emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń powietrza, podała spółka.

Kredyt z EBI jest ukierunkowany na wspieranie zrównoważonych praktyk, zgodnie z celami promowania odpowiedzialności środowiskowej i efektywnego gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwach handlowych. Dzięki temu partnerstwu Biedronka zamierza zmniejszyć swój ślad węglowy, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Kredyt z EBI pozwoli sfinansować potrzeby modernizacyjne sklepów w zakresie ich efektywności energetycznej. Dzięki modernizacji sklepy będą nie tylko bardziej przyjazne dla klientów, ale również dla środowiska, z uwagi na rozwiązania techniczne poprawiające efektywność energetyczną, takie jak zamknięte systemy chłodnicze oparte na gazach naturalnych i panele fotowoltaiczne, podano.

"Z zadowoleniem podpisujemy umowę z Jeronimo Martins Polska, która jest zgodna z priorytetami UE i Banku dla transformacji energetycznej, wnosząc znaczący wkład w osiągnięcie celów REPowerEU i wspierając cele EBI w zakresie działań na rzecz klimatu. Wierzymy, że ta współpraca będzie miała istotne znaczenie i przyniesie wymierne korzyści społeczne w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza na terenach miejskich" – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzięki umowie z EBI będziemy mogli jeszcze bardziej wzmocnić nasze zaangażowanie w realizację polityki ochrony środowiska. Biedronka już ma znaczące osiągnięcia w tej dziedzinie, a ślad węglowy związany z naszą działalnością zmniejszył się o 30% w ciągu ostatnich 6 lat. Naszym celem jest, aby sklepy i centra dystrybucyjne Biedronki były zasilane tylko zieloną energią do 2028 r., poprzez inwestycje w fotowoltaikę i umowy PPA na energię słoneczną i wiatrową. Do końca 2024 r. wszystkie centra dystrybucyjne i około 2 000 sklepów powinno produkować własną energię z fotowoltaiki" – dodał dyrektor generalny Biedronki Luis Araujo.

Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w UE i 36% emisji gazów cieplarnianych. Tylko 1% budynków w UE jest co roku poddawanych renowacji. Biedronka, z udziałem w polskim rynku handlu detalicznego przekraczającym 27%, będąca właścicielem ok. 3500 sklepów, odegra kluczową rolę w transformacji efektywności energetycznej polskiego sektora detalicznego, podkreślono także.

Spółka wskazała, że przyspieszenie zielonej transformacji i promowanie inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii jest kluczowym priorytetem planu RePowerEU, promowanego i wspieranego przez Grupę EBI. W 2022 r. Grupa EBI przeznaczyła globalnie 20,86 mld euro na wsparcie inwestycji w zrównoważoną energię. W Polsce finansowanie to wyniosło 996 mln euro, a w latach 2018-2022 na pomoc w transformacji polskiego miksu energetycznego przeznaczono łącznie 3,25 mld euro.

Grupa EBI jest unijną instytucją finansowania długoterminowego, której właścicielami są państwa członkowskie. W jej skład wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Finansuje inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celów polityki UE, w tym spójności społecznej i terytorialnej oraz sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. W ciągu ostatniej dekady Grupa EBI przeznaczyła ponad 100 mld euro na sektor energetyczny UE.

W lipcu 2023 r. rada dyrektorów EBI podjęła decyzję o zwiększeniu wolumenu finansowania Grupy na rzecz czystej energii do bezprecedensowego poziomu, aby wesprzeć cel REPowerEU polegający na stopniowym zmniejszaniu zależności Europy od importu rosyjskich paliw kopalnych poprzez przyspieszenie czystej transformacji. W ciągu najbliższych pięciu lat EBI zainwestuje dodatkowe 45 mld euro, co uzupełni już i tak wysokie wsparcie dla sektora energetycznego w Unii Europejskiej. Szacuje się, że dedykowany pakiet REPowerEU zmobilizuje 150 mld euro dodatkowych inwestycji do 2027 r., wnosząc tym samym znaczący wkład w niezależność energetyczną Europy i cel Grupy EBI, jakim jest uruchomienie 1 bln euro w tej dekadzie na finansowanie działań związanych z klimatem.

Na koniec III kw. 2023 r. sieć Biedronka w Polsce liczyła 3 489 sklepów (wraz z 16 Mikrocentrami Realizacji Zamówień do obsługi ultraszybkich dostaw Biek) zlokalizowanych w ponad 1 300 polskich miastach i miasteczkach, a Jeronimo Martins Polska zatrudnia ponad 80 tys. pracowników i jest największym pracodawcą w Polsce, podano. 

(ISBnews)