BOŚ zakłada w strategii na 2024-2026 ROE powyżej 10%, C/I poniżej 46% na koniec 2026 r.

Warszawa, 15.12.2023 (ISBnews) – Strategia Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) na lata 2024-2026 zakłada m.in. wskaźnik ROE na poziomie >10% oraz wskaźnik C/I na poziomie <46% na koniec 2026 r., podał bank.  Strategia została przyjęta przez zarząd i zatwierdzona przez radę nadzorczą.    

"Cele banku zdefiniowane w strategii na koniec 2026 r. są następujące:
• poziom WNDB 1 mld zł;
• wskaźnik ROE na poziomie >10%;
• wskaźnik C/I na poziomie <46 %;
• wskaźnik NPL na poziomie <7,5%
• udział zielonych kredytów w wolumenie kredytów ogółem na poziomie >50%;
• zaangażowanie pracowników >58%" – czytamy w komunikacie.

Bank uważa, że uda się  osiągnąć te cele dzięki zwiększeniu efektywności działania – m.in. usprawnieniu procesów kredytowych. Zapowiada rozwinięcie interdyscyplinarnych zespołów projektowych dla działań strategicznych i zwiększenie cykliczności szkoleń dla sieci sprzedaży.

"Uporządkujemy i zoptymalizujemy ofertę produktową bazując na produktach rentownych z największym potencjałem sprzedażowym jednocześnie zachowując kompleksowość oferty" – czytamy w prezentacji strategii.

Bank chce być specjalistycznym bankiem pierwszego wyboru dla firm, które chcą realizować inwestycje proekologiczne i zapowiada koncentracje uwagi na kliencie korporacyjnym.  

"Rozwiniemy platformę Bankowości Korporacyjnej, aby umożliwić naszym klientom łatwe korzystanie z całej gamy produktów. Dokonamy cyfryzacji i optymalizacji procesów aby umożliwić wzrost skali działania przy jednoczesnej optymalizacji kosztowej" – czytamy dalej w prezentacji.

Zamierza również rozwijać ofertę dla samorządów – m.in. poprzez współpracę z domem maklerskim kontynuować  emisję obligacji komunalnych i zielonych obligacji.

"Będziemy rozwijać mapowanie i robotyzację procesów oraz kontynuować regularne mierzenie i dostosowywanie do potrzeb klienta" – napisano także.

Wśród celów bank wymienia skrócenie czasu kluczowych procesów o ponad 30%, zmapowanie procesów w organizacji w ponad 90% i ponad 100 robotów pracujących w BOŚ.

"Zarząd Banku jednocześnie informuje, że niniejsze cele i założenia Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania Banku w latach 2024-2026" – czytamy dalej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 22 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)