PSE: Aukcja główna rynku mocy na rok dostaw 2028 zakończyła się w 6. rundzie

Warszawa, 14.12.2023 (ISBnews) – Aukcja główna rynku mocy na rok dostaw 2028 zakończyła się w rundzie szóstej, podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 15 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

(ISBnews)