US zajął wierzytelności z rachunków bankowych PGF na rzecz kary nałożonej przez KNF

Warszawa, 13.12.2023 (ISBnews) – Polska Grupa Fotowoltaiczna (PGF) otrzymała zawiadomienia od naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola o zajęciu wierzytelności z rachunków bankowych spółki na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. Wierzytelność KNF wynika z ostatecznej decyzji Komisji w sprawie nałożenia na spółkę kary pieniężnej (o której spółka informowała w 2022 r.). Zajęcie obejmuje należność główną w wysokości 2 160 000 zł oraz odsetki i inne koszty, które na dzień 29 listopada 2023 r. wynoszą 483 248,08 zł. Spółka analizuje możliwość podjęcia kroków prawnych w celu ochrony przed dokonanymi zajęciami.

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna sukcesywnie rozbudowuje grupę kapitałową i kompetencje w branży energii odnawialnych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW. Jej największym akcjonariuszem jest singapurski inwestor 2ND Square.

(ISBnews)