PGNiG Upstram Norway przejmuje od Horisont Energi 50% udziałów projektu Polaris

Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) – PGNiG Upstream Norway – spółka z Grupy Orlen – podpisał umowę z Horisont Energi, na mocy której przejmuje 50% udziałów w koncesji Polaris na Morzu Barentsa, która będzie wykorzystywana do magazynowania dwutlenku węgla, podał Orlen. Transakcja ma przyczynić się do rozwoju nowej linii biznesowej koncernu związanej z odbiorem i zarządzaniem przemysłowymi emisjami CO2. Polaris to jeden z najbardziej zaawansowanych projektów magazynowania dwutlenku węgla na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

"Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu, który umocni Orlen na pozycji regionalnego lidera transformacji energetycznej. Wychwytywanie i magazynowanie CO2 będzie miało istotne znaczenie dla realizacji polityki klimatycznej Koncernu. Pozwoli nam również zaoferować nowy rodzaj usług związanych z zarządzaniem emisjami dwutlenku węgla. W obliczu wysokich cen uprawnień do emisji CO2, magazynowanie CO2 będzie kluczowe dla utrzymania konkurencyjności niektórych gałęzi przemysłu w Polsce i innych krajach UE. Już teraz obserwujemy duże zainteresowanie możliwością skorzystania z tego rodzaju usług. Tym większe znaczenie ma dzisiejsza transakcja, dzięki której Grupa Orlen obejmie udziały w koncesji Polaris na Morzu Barentsa, gdzie może być zatłaczany dwutlenek węgla. Projekt ten wzmocni nasze kompetencje i know-how w zakresie podmorskiego magazynowania CO2, które będziemy mogli wykorzystać również w Polsce" – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Na mocy umowy pomiędzy PGNiG Upstream Norway (PUN) i Horisont Energi, PUN obejmie 50% udziałów w koncesji Polaris i zyska status jej operatora. Transakcja jest wynikiem listu intencyjnego podpisanego przez firmy we wrześniu tego roku.

Pojemność struktur geologicznych koncesji Polaris, przypadająca na udział PGNiG Upstream Norway, jest aktualnie szacowana łącznie na ok. 100 mln ton dwutlenku węgla, co powinno umożliwić prowadzenie działalności magazynowej przez 12-25 lat. Wstępny harmonogram zakłada, że w wypadku ostatecznego potwierdzenia zakładanych możliwości składowania zatłaczanie dwutlenku węgla mogłoby się rozpocząć na przełomie 2028 i 2029 roku. Część magazynowanego CO2 będzie pochodziło z zakładu produkcji amoniaku, który Horisont Energi planuje uruchomić w ramach osobnego projektu pod nazwą "Barents Blue". Pozostała część pojemności złoża będzie udostępniona podmiotom zewnętrznym, wynika z materiału.

"Projekt Polaris ma potencjał, aby przyczynić się do redukcji emisji na skalę przemysłową i świadczy o szybkim rozwoju branży CCS w Norwegii i Europie. Polaris odegra również integralną rolę w projekcie czystego amoniaku 'Barents Blue'" – dodał CEO Horisont Energi Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen.

Wychwyt i magazynowanie lub zagospodarowanie CO2 to jedno z rozwiązań, dzięki którym Orlen do końca 2030 roku chce ograniczyć o 25% emisje związane z działalnością rafineryjną, petrochemiczną i wydobywczą. Zgodnie ze strategią Orlenu, do 2030 r. koncern będzie miał możliwość magazynowania lub zagospodarowania 3 mln ton dwutlenku węgla rocznie.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos  oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)