Ambra uruchomiła farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW, zaspokoi ok. 30% potrzeb Winiarni

Warszawa, 04.12.2023 (ISBnews) – Ambra uruchomiła farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW w Winiarni w Woli Dużej koło Biłgoraja. Energia wyprodukowana przez farmę fotowoltaiczną jest przeznaczona na zużycie własne i zaspokoi około 30% zapotrzebowania Winiarni na energię elektryczną, podała spółka.

Jest to druga inwestycja spółki w fotowoltaikę, po działającej już od 2019 roku instalacji na dachu jej warszawskiej siedziby. Inwestycja ma na celu realizację polityki zrównoważonego rozwoju grupy Ambra, podano.

"W wyniku dotychczasowych inwestycji udało nam się znacząco zmniejszyć energochłonność, a także osiągnąć zerową emisję netto dwutlenku węgla w naszej Winiarni. Uruchomiona w październiku 2023 roku farma fotowoltaiczna pozwoli zmniejszyć wpływ wahań cen energii na koszty produkcji" – powiedział wiceprezes Ambry Piotr Kaźmierczak, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że budowa farmy fotowoltaicznej jest ważnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju realizowanej przez Grupę Ambra. Na obszarze ponad 1,3 ha powstała w sąsiedztwie Winiarni instalacja wykorzystuje technologię paneli dwustronnych pozwalającą osiągnąć wyższą o 7% produktywność w porównaniu do paneli standardowych. 

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Ambra zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 o 40% do 2025 roku w porównaniu do roku 2019. Cel ten udało się osiągnąć w czerwcu 2023 roku. Spadek emisji wyniósł w tym okresie 48%. Realizacja tego celu była możliwa również dzięki zakupowi energii elektrycznej pochodzącej w całości ze źródeł odnawialnych (woda, wiatr, słońce), wymianie urządzeń chłodniczych oraz elektryfikacji floty transportowej. Dodatkowo Ambra wspierała zewnętrzne projekty obniżające globalne emisje, takie jak przywracanie lasów i zapobieganie wylesianiu. Po uwzględnieniu ich kompensującego wpływu emisje spadły o 67%, podano. 

Ambra to największy w Polsce producent, importer i dystrybutor win. Spółka jest notowana na GPW od połowy 2005 r.

(ISBnews)