Grupa Seco/Warwick ma 10 mln USD pożyczki na wsparcie strategii 2023-2026 i rozwój w USA

Warszawa, 01.12.2023 (ISBnews) – Retech Systems LLC z Grupy Seco/Warwick zawarła umowę na 10 mln USD pożyczki długoterminowej z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN zarządzanym przez PFR TFI, a ostateczny termin całkowitej spłaty został ustalony na 2030 rok, podała spółka. Środki mają być przeznaczone na wsparcie strategii na lata 2023-2026 i strategiczny projekt rozwoju technologii wytwarzania proszków metali oraz rozbudowę i wyposażenie hali produkcyjno-montażowej w USA, podano.

"Grupa Seco/Warwick pozyskała finansowanie dłużne w formie długoterminowej pożyczki w wysokości 10 mln USD, tj. około 39,81 mln zł. Celem pożyczki jest sfinansowanie części wydatków związanych z realizacją strategii Grupy Seco/Warwick na lata 2023-2026. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój technologii wytwarzania proszków metali, w tym na konstrukcję i instalację pieców typu Plasma Gas Atomizer – PAM (topienia łukiem plazmowym) opartych na autorskiej technologii Retech, a także na rozbudowę i wyposażenie hali produkcyjno-montażowej" – czytamy w komunikacie.

Inwestycja, której łączna szacowana wartość wynosi 45 mln zł, realizowana jest w zakładach spółki zależnej – Retech w Buffalo, w stanie Nowy Jork w USA. Rozwinięcie technologii wytwarzania proszków metali ma na celu umocnienie pozycji Grupy na globalnym rynku metalurgii próżniowej, zwłaszcza w dynamicznie rozwijającym się obszarze druku 3D metali (drukowania addytywnego), podano.

"Niedawno ogłosiliśmy Strategię Grupy Seco/Warwick na lata 2023-2026, która obejmuje m.in. umacnianie pozycji obecnych i rozwój nowych technologii Grupy, a także stawia na samodzielność operacyjną spółek zależnych, co pozytywnie wpływa na ich działalność na rynkach lokalnych oraz globalnych. Większość przychodów Grupy pochodzi z usług dla przemysłu lotniczego i kosmonautycznego, motoryzacyjnego oraz energetyki. Naszym celem jest rozszerzenie portfolio klientów o kolejne amerykańskie firmy. Pozyskane finansowanie od Funduszu Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN wesprze rozwój spółki zależnej Retech w USA" – powiedział prezes Grupy Seco/warwick Sławomir Woźniak, cytowany w komunikacie.

"Dzięki prowadzonym i planowanym inwestycjom nieustannie umacniamy naszą pozycję na globalnym rynku obróbki termicznej i metalurgii, co jak zakładamy, przyczyni się do osiągnięcia założonych w Strategii KPI. Widzimy duży potencjał do skalowania działalności wokół technologii wytwarzania proszków metali, która odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach i sektorach przemysłu ze względu na liczne korzyści, jak chociażby wysoka wydajność, redukcja kosztów, a także czystość procesu i niski ślad węglowy. Nasze działania i plany wpisują się w przybierające na sile globalne trendy: nearshoring i onshoring, dynamiczny rozwój sektora e-mobility, wzrost wydatków na obronność, ESG i koncentracja na technologiach bardziej przyjaznych środowisku. Oferujemy kompleksowe i innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na te wyzwania" – dodał.

Spółka przypomniała, że szacowana łączna wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2023-2026 wynosi około 110 mln zł, w tym ok. 55% przypada na projekty strategiczne (rozwój nowych technologii i linii produktowych, doposażenie zaplecza produkcyjno-montażowego i wzrost mocy), a 45% na capex odtworzeniowy. Z kolei strategia Grupy zakłada osiągnięcie w roku 2026 skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ok. 980 mln zł (CAGR 2022-2026: +12,1%) oraz skonsolidowanej EBITDA ok. 92 mln zł (CAGR 2022-2026: +12,7%).

Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN zarządzany przez PFR TFI oferuje polskim firmom współfinansowanie ich zagranicznych projektów inwestycyjnych poprzez instrumenty finansowe dopasowane do skali projektu oraz możliwości i potrzeb polskiego inwestora, a USA są najatrakcyjniejszym kierunkiem dla globalnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych – w ub.r. przyciągnęły blisko 300 mld USD nowych inwestycji, podano także.

"Stany Zjednoczone pozostają najatrakcyjniejszym kierunkiem dla globalnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych – w zeszłym roku przyciągnęły blisko 300 mld USD nowych inwestycji. Decyduje o tym wiele czynników, wśród nich: stabilny i szybki rozwój gospodarczy, ogromny rynek wewnętrzny, na którym działają największe globalne firmy przemysłowe, dominacja technologiczna w wielu branżach, niskie i stabilne ceny energii czy ograniczone ryzyko walutowe ze względu na rolę dolara w światowej gospodarce. Ważnym elementem przyciągającym inwestorów są również zachęty inwestycyjne ze strony władz stanowych i federalnych, w tym kontekście kluczowa jest tzw. ustawa IRA (Inflation Reduction Act) zawierająca szereg instrumentów wsparcia, m.in. dotacji, kredytów i ulg dla inwestycji zagranicznych w określonych sektorach. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej polskich firm – w tym Seco/Warwick – rozwija biznes właśnie za oceanem. Jesteśmy gotowi wspierać je w realizacji strategicznych planów rozwoju międzynarodowego" – zaznaczył członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI Piotr Kuba.

"Dostrzegając potencjał amerykańskiego rynku, spółka Seco/Warwick już od wielu lat rozszerza tam swoją działalność. Finansowanie z Funduszu Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN pozwoli na realizację kolejnego etapu rozwoju poprzez zwiększenie mocy produkcyjno-montażowych amerykańskiej spółki grupy. To już kolejny projekt realizowany przez zespół funduszu na rynku amerykańskim. Wcześniej w ramach Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN zainwestowaliśmy w USA wspólnie z Netguru z branży IT, producentem maszyn rolniczych Samasz oraz Elemental Holding z sektora urban mining" – dodał zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN w PFR TFI Marek Buczak.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,7 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)