Danone w Polsce wygenerowała 3,6 mld zł wartości dodanej do polskiej gospodarki w 2022 r.

Warszawa, 29.11.2023 (ISBnews) – Grupa spółek Danone w Polsce zrealizowała strategię ESG w pełnym zakładanym zakresie i wygenerowała łącznie 3,597 mld zł wartości dodanej do polskiej gospodarki w 2022 r. – pomimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19, wybuchem wojny i inflacją – co przełożyło się m.in. na utrzymanie 15 tys. miejsc pracy, podała spółka. W 2020 roku wartość dodana do polskiej gospodarki dzięki działalności grupy spółek Danone wyniosła 3,57 mld zł. 

Z najnowszego raport ESG grupy spółek Danone wynika, że spółki Danone wspierają polski budżet m.in. poprzez płacone podatki, a w ub.r. ich kwota opiewała w sumie na 335,8 mln zł, z czego 268,52 mln zł trafiło do budżetu centralnego, a 67,28 mln zł do jednostek samorządu terytorialnego.

"Całościowa wartość dodana dla gospodarki polskiej wygenerowana przez grupę spółek Danone została obliczona wg nagrodzonego Noblem modelu przepływów międzygałęziowych Wasilly'ego Leontiefa. Pomimo wyzwań, z którymi producenci i konsumenci mierzyli się w minionych latach, jest ona wyższa niż w roku 2020 (wg raportu wpływu grupy spółek Danone za rok 2020 wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2020r. dzięki działalności grupy spółek Danone wyniosła 3,57 mld zł). Na kwotę 3,597 mld zł, za którą można by wybudować 55 szkół dla 55 tys. dzieci, składają się: 1,543 mld zł wynikające z działalności podstawowej Danone (efekt bezpośredni), 1,336 mld zł wygenerowane wśród dostawców i podmiotów z branż powiązanych (efekt pośredni) oraz 687,63 mln zł wygenerowane na skutek wzrostu przychodów gospodarstw domowych (efekt indukowany). Działalność prowadzona przez Danone w Polsce istotnie oddziałuje też na rynek pracy, przyczyniając się do utrzymania 15 050 stanowisk. Tylko w firmach wchodzących w skład grupy w roku ubiegłym zatrudnienie wynosiło 3308 osób. Łączna wartość wynagrodzeń wypłacona pracownikom wyniosła 802,8 mln zł – co odpowiada kosztowi zakupu 5 150 nowych samochodów elektrycznych" – czytamy w komunikacie.

"Nasze serce bije w Polsce i jesteśmy dumni, że nasza działalność wpływa pozytywnie na rozwój krajowej gospodarki. Jednak zgodnie z podwójnym zobowiązaniem na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, zainicjowanym 50 lat temu przez Antoine'a Ribouda, ówczesnego właściciela organizacji, wierzymy, że nasza odpowiedzialność nie kończy się w drzwiach biura czy bramie fabryki. Dlatego inwestujemy w rozwój społeczny środowisk, w których funkcjonujemy, w promowanie odpowiedzialnych nawyków żywieniowych i troskę o stan planety" – powiedział dyrektor generalny grupy spółek Danone w Polsce Paweł Piątek, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że wyrazem tego jest m.in. opublikowana niedawno nowa strategia zrównoważonego rozwoju – "Droga Pozytywnego Wpływu", w której zdefiniowano cele organizacji do 2025 i 2030 r. Danone zaznaczyła, jako pierwsza firma w sektorze spożywczym, ogłosiła globalne zobowiązanie do redukcji emisji metanu – w ciągu najbliższych siedmiu lat firma zamierza ograniczyć tę wynikającą z procesu pozyskiwania świeżego mleka o 30% w stosunku do poziomu z roku 2020. Zadeklarowano także osiągnięcie m.in. wzrostu efektywności energetycznej do 2025 r. o 30% oraz redukcję emisji CO2 do 2030 r. Cele te wpisują się w postanowienia Porozumienia Paryskiego, zakładające ograniczenie ocieplenia klimatu do poziomu 1,5 st.C w porównaniu z epoką preindustrialną.

Od 2020 r. Danone w Polsce zmniejszył emisje gazów cieplarnianych o 22,7% (dot. Full LCA, czyli pełnego cyklu życia produktu), a cała wykorzystywana energia elektryczna w fabrykach pochodzi ze źródeł odnawialnych (farma wiatrowa w Jóźwinie zasila wszystkie siedem fabryk grupy spółek Danone w Polsce zieloną energią w ok. 60%. Pozostałą część energii pokrywa się poprzez tzw. certyfikaty gwarancji pochodzenia. W 2021 i 2022 r. zieloną energią napędzane były również magazyny zewnętrzne spółki Żywiec Zdrój), co oznacza, że firma już osiągnęła jeden z celów strategicznych, podano.

Spółki Danone dążą także do tego, aby do 2030 r. 100% wprowadzanych na rynek opakowań nadawało się do recyklingu lub było wielokrotnego użytku. W latach 2021 i 2022 ekwiwalent całego plastiku wprowadzonego w tych latach na rynek przez Żywiec Zdrój został zebrany i poddany recyklingowi, a spółka stała się pierwszym producentem wody butelkowanej w Polsce, dobrowolnie finansującym zbiórkę 100% masy wprowadzonych tworzyw. 

Wszystkie spółki z grupy Danone przeciwdziałają marnowaniu żywności zarówno na etapie procesów produkcji, jak i w przypadku produktów, które trafiły na rynek, m.in. poprzez współpracę z Bankami Żywności, do których w ub. roku przekazano żywność wartą ponad 4,26 mln zł. Na etykietach 70% produktów zmieniono oznaczenia na „najlepiej spożyć przed", a w ramach współpracy z Too Good To Go artykuły Danone z krótkim terminem przydatności można kupić w znacząco niższej cenie. Inicjatywom przyświeca nadrzędny cel: do 2030 r. obniżenie o połowę w stosunku do roku 2020 ilość odpadów żywnościowych, powstających w procesach produkcyjnych i nie nadających się do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz do przetworzenia na biomateriały, a także zero odpadów z tworzyw sztucznych przekazywanych na składowanie, wymieniono w materiale.

Raport wpływu grupy spółek Danone w Polsce został przygotowywany zgodnie z Global Reporting Initiative (GRI), czyli międzynarodowym standardem raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dokument obejmuje działalność spółek Danone, Żywiec Zdrój, Nutricia Polska, Nutrimed oraz Nutricia Zakłady Produkcyjne od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

W Polsce Danone działa w trzech obszarach: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). W 8 lokalizacjach zatrudnia ponad 3 000 osób.

(ISBnews)