PE wzywa do zaprzestania dotacji do paliw kopalnych 'najpóźniej do 2025 r.’

Warszawa, 21.11.2023 (ISBnews) – Parlament Europejski podjął uchwałę wzywającą do zaprzestania dotacji do paliw kopalnych i wstrzymania wszelkich nowych inwestycji, związanych z ich wydobyciem do końca 2025 r, podał Parlament. Uchwała została przyjęta w związku z planowaną na grudzień konferencją na temat zmian klimatycznych.

Swoje stanowisko PE przyjął 462 głosami za, 134 głosami przeciw przy 30 wstrzymującymi się.

W rezolucji wzywa się do zaprzestania wszelkich bezpośrednich i pośrednich dotacji do paliw kopalnych na poziomie krajowym, unijnym i światowym "tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej do 2025 r.". Posłowie do PE popierają także globalny cel potrojenia energii odnawialnej i podwojenia efektywności energetycznej do 2030 r., wraz z wymiernym i jak najszybszym wycofywaniem paliw kopalnych i wstrzymaniem wszelkich nowych inwestycji w wydobycie paliw kopalnych.

W tekście wzywa się wszystkie kraje do wzmocnienia swoich zobowiązań klimatycznych i wniesienia sprawiedliwego wkładu w zwiększenie międzynarodowego finansowania działań związanych ze klimatem.

Posłowie podkreślają znaczenie ochrony, zachowania i przywracania różnorodności biologicznej oraz chcą znacznego ograniczenia wpływu na klimat i emisji metanu oraz takich sektorów, jak międzynarodowa żegluga i lotnictwo, rolnictwo i obrona.

Konferencja klimatyczna COP28 odbędzie się w dniach 30 listopada – 12 grudnia 2023 r. w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

(ISBnews)