Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE

Warszawa, 20.11.2023 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 13-17 listopada.

RYNEK OZE

ESG: Skracanie łańcucha dostaw, wdrożenie strategii ESG, ewolucja organizacji w związku z rozwojem nowych technologii, potrzeba zatrudnienia osób z zupełnie nowymi umiejętnościami i potencjalna poprawa wizerunku branży to pięć najważniejszych globalnych trendów dla branży przemysłowej na 2024 rok, wynika z raportu ManpowerGroup "Industrials World of Work".

CO2: Emisje gazów cieplarnianych (obliczanych jako ekwiwalent CO2) w Polsce spadły o 7,83% r/r w II kw. 2023 r., wynika z danych urzędu statystycznego Eurostat. W całej UE spadek ten wyniósł 5,3%.

Metan: Rada UE i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia dot. śledzenia i ograniczania emisji metanu w sektorze energetycznym, podała Rada.

Węgiel a OZE: Choć udział węgla w produkcji elektrycznej w Polsce jest obecnie niemal najwyższy w UE, utrzymanie elektrowni opartych na tym surowcu jest długofalowo najmniej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem – energetyka oparta na węglu będzie 40% droższa niż OZE w 2040 r., wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pt. "Scenariusze polskiego miksu energetycznego 2040", skupiającego się na trzech rozwiązaniach dla elektroenergetyki: scenariuszu węglowym, scenariuszu OZE oraz scenariuszu PEP2040 z 2023 r.

Zrównoważony rozwój: Konsumenci gotowi są płacić średnio o 12% więcej za produkty, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, wynika z badania firmy doradczej Bain & Company. Na wzrost świadomości związanej z ochroną środowiska największy wpływ mają ekstremalne zjawiska pogodowe i obawy dotyczące zmian klimatu. 60% kupujących deklaruje, że ich niepokój związany z globalnym ociepleniem nasilił się w ostatnich dwóch latach, co wiązało się przede wszystkim z występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych.

SPÓŁKI OZE

Polenergia: Miała 43,9 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku netto w III kw. br., co stanowi wzrost r/r o 55,2 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Onde: Analizuje rynki europejskie pod kątem potencjalnych zleceń, w tym niemiecki, na którym mogłoby wykonać "pilotażowe" dla siebie zadanie, poinformował prezes Paweł Średniawa. Spółka chce też kontynuować aktywność na Litwie i ma nadzieję na powyborcze, pozytywne zmiany w Polsce dotyczące OZE.

APS Energia: Podpisała term sheet, regulujący warunki sprzedaży podmiotu zależnego OOO APS Energia Rus, podała spółka. Ustalona cena wynosi 5 mln euro (ok. 22,1 mln zł), które spółka chce przeznaczyć na realizację strategicznych celów, w tym na potencjalne akwizycje.

Tauron: Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto) Grupy Tauron Polska Energia wyniosła 2,68 TWh, w tym z OZE: 0,3 TWh w III kw. 2023 r., zaś dystrybucja energii elektrycznej w tym czasie wyniosła 12,28 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 11,99 TWh, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Erbud: Portfel zamówień Grupy był łącznie wart ok. 2,5 mld zł na koniec września, z czego za ponad 30% odpowiada wykonawstwo OZE, podała spółka.

Onde: Skupi się na akwizycji bardziej zaawansowanych projektów OZE, które mają co najmniej uzyskane warunki przyłączeniowe, podała spółka. Nabycie takich projektów co do zasady jest droższe, jednak niesie za sobą istotnie niższe ryzyko, podkreślono.

Onde: Backlog Grupy wynosił 562 mln zł na 30 września 2023 r. i był o 139 mln zł (19,8%) niższy niż rok wcześniej, podała spółka. Po dniu bilansowym portfel zleceń spółki powiększył się o kolejne 357,2 mln zł po wejściu w życie kontraktów na budowę farm wiatrowych Drzeżewo I-III oraz Drzeżewo IV, podano także.

Onde: Odnotowało 10,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Photon Energy: Grupa obniżyła prognozę skonsolidowanych przychodów na 2023 r. do 75-80 mln euro ze 110 mln euro, podała spółka. Prognoza EBITDA w wysokości 10 mln euro zostanie dotrzymana pod warunkiem zakończenia trwających negocjacji w sprawie sprzedaży polskich projektów fotowoltaicznych, podano.

Grenevia: Odnotowała 73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Tauron: Ponad 5 000 GWh energii elektrycznej dla biznesu obsłuży w najbliższym roku cyfrowa platforma uruchomiona przez Tauron. Nowoczesna technologia ułatwi klientom biznesowym nie tylko zakup energii elektrycznej indeksowanej cenami giełdowymi, ale i obsługę kontraktów na zakup energii ze źródeł odnawialnych oraz innych produktów dla biznesu.

PGE: PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE uruchomiła dwie farmy PV – Huszlew i Huszlew 2 – o łącznej mocy 13 MW. Nowe instalacje słoneczne powstały na terenie powiatu łosickiego w województwie mazowieckim. Instalacje PV Huszlew i Huszlew 2 składają się z około 23 tys. paneli monokrystalicznych. Powstały na działce o powierzchni niemal 18 ha. Panele będą w stanie wyprodukować według szacunków ponad 13 GWh rocznie.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Echo: Echo Investment i AFI Europe rozpoczęły realizację I etapu wielofunkcyjnego projektu Towarowa 22 w Warszawie pod nazwą Office House, poinformowali przedstawiciele spółek.

Onde: Otrzymało wypowiedzenie przez inwestora UAB "Energijos žara", ze skutkiem na dzień 24 listopada 2023 r., dwóch umów na roboty budowlane z zakresu budowy fundamentów (kontrakt 1) i układania kabli średniego i wysokiego napięcia (kontrakt 2) przy budowie farmy wiatrowej na terenie Republiki Litewskiej, podała spółka.

Zeneris Projekty: Spółka będąca dostawcą kompleksowych rozwiązań z zakresu fotowoltaiki, hydroenergetyki oraz biogazu uzyskała w III kw. br. przychody ze sprzedaży sięgające 2,95 mln zł. W I-III kw. br. przychody ze sprzedaży wzrosły o 12% r/r do 7,52 mln zł. Zysk netto po III kwartałach wyniósł niemal 233 tys. zł i był o ponad 198 tys. zł wyższy r/r.

Bank Pekao: Opublikował Sustainable Finance Framework. Podkreśla, że sektor finansowy ma do odegrania ważną rolę w tworzeniu zrównoważonej gospodarki i walce ze zmianami klimatu. Bank Pekao ponownie pokazuje, że chce być częścią tej transformacji i wspiera zrównoważony rozwój. W listopadzie opublikowany został Sustainable Finance Framework Banku Pekao, dokument określający, na jakie kategorie projektów trafią środki z obligacji wyemitowanych przez bank.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)