SOS dla Planety – młodzież pyta co z tym klimatem?

SOS dla planety: Co z tym klimatem? To krótkie filmy edukacyjne w których młodzi reporterzy: Zosia, Michał i Szymon pytają ekspertów i ekspertki o kwestie dotyczące klimatu, globalnego ocieplenia i zanieczyszczenia środowiska. Młodzi sondują opinie rówieśników, weryfikują fakty i obalają mity na temat zmian klimatu. Poruszają istotne dla swojego pokolenia zagadnienia, takie jak psychologiczne i społeczne skutki zmian klimatu, stabilność zasobów wodnych i stan gleby. Wszystko po to, aby zachęcić rówieśników do proekologicznych postaw oraz aktywizmu.

Młodzież a zmiany klimatu

Choć ze skutkami zmian klimatu będą musiały radzić sobie przede wszystkim najmłodsze pokolenia, ich głos rzadko przebija się w debatach o ekologii i globalnym ociepleniu. 

Misją Fundacji Digital University jest wyrównywanie szans i edukacja w zakresie nowych technologii oraz kompetencji przyszłości. Wszystko po to, aby przygotować ludzi do świata, który nadejdzie. Jednym z największych wyzwań przyszłości są zmiany klimatu. To właśnie młodzież zmierzy się ze skutkami naszych obecnych działań lub zaniedbań. Dlatego dajemy im przestrzeń do działania i platformę do mówienia. Przy okazji uczymy ich jak dbać o planetę i zmieniać nawyki – mówi Ela Wojciechowska, prezeska Fundacji Digital University.

Filmy w pozbawiony retuszu sposób pokazują stosunek najmłodszych przedstawicieli pokolenia Zet do obecnej sytuacji i ich obawy o przyszłość planety. 

Fundacja Globalworth zaangażowała się w projekt SOS dla Planety, wierząc, że edukacja ekologiczna jest tym, co zmieni przyszłość. Młodzi ludzie są przyszłością naszej planety. To od nich zależy, jakie dziedzictwo ekologiczne zostawimy kolejnym pokoleniom. Dlatego ważne jest inwestowanie w ich edukację i inspirowanie ich do działań na rzecz środowiska. Jest to kluczowe dla zrównoważonej przyszłości naszej planety – mówi Weronika Kurnatowska z Fundacji Globalworth.

Lekcja o ekologii

Do filmów dołączone są także:

  • scenariusze lekcji,
  • karty pracy,
  • e-booki,
  • praktyczne materiały na przeprowadzenie młodzieżowych debat szkolnych i klasowych,
  • pomysły na lekcje w terenie.

Taki kompleksowy pakiet materiałów dydaktycznych opracowali eksperci jako pomoc dla nauczycieli i nauczycielek w ramach realizacji edukacji ekologicznej. SOS dla planety to propozycja skierowana do grona pedagogicznego oraz uczniów i uczennic szkół podstawowych (klasy 6-8) i ponadpodstawowych.

Więcej informacji o projekcie: https://fundacja.digitaluniversity.pl/sos-dla-planety/