Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE

Warszawa, 19.06.2023 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 12-16 czerwca.

RYNEK OZE

Miks energetyczny: Dzisiejszy miks energetyczny Polski praktycznie uniemożliwia inwestycje w branżach energochłonnych, natomiast firmy widzą niskoemisyjny miks energetyczny w Polsce za 20 lat z OZE i atomem, wynika z raportu ING Banku Śląskiego i Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych".

Wdrożenia OZE: Odsetek spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, które korzystają z odnawialnych źródeł energii (OZE) sięga 95%, zaś w przypadku spółek z indeksu mWIG40 wynosi on 85%, a sWIG80 – 62,3%, wynika z badania Luneos. W przypadku spółek z WIG20 60% planuje albo już inwestuje we własną energię pochodzącą z OZE, w mWIG40 ten odsetek wynosi 50%, a w sWIG80 to 31,3% badanych firm. Wszystkie wyniki są lepsze niż rok temu, podkreślono.

Inwestycje w OZE: Przemysł potrzebuje taniej energii z OZE, lecz jedynym sposobem jej pozyskiwania po cenach zbliżonych do kosztów produkcji jest budowa własnych źródeł energii odnawialnej przyłączanych do zakładowych sieci, stwierdzili uczestnicy panelu pt. "Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu (wodór, metan, biogaz)" z udziałem Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, odbywającego się podczas Ogólnopolskiego szczytu Energetycznego OSE w Gdańsku. Ponadto niekoordynowany z rozbudową infrastruktury sieciowej oraz możliwościami zużywania produkowanej w nadmiarze energii elektrycznej przez odbiorców końcowych, przy braku technologii magazynowania energii elektrycznej na skalę systemową, rozwój źródeł pogodozależnych prowadzi wprost do drastycznego wzrostu kosztów bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

SPÓŁKI OZE

Sonel: Ocenia, że wydatki kapitałowe w 2024 r. mogą być niższe niż 12 mln zł planowane na 2023 r., powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Tomasz Hodij.

Modus: Fundusz Infrastruktury Czystej Energii, należący do Modus Asset Management, zgromadził 85 mln euro w ramach pierwszej fazy pozyskiwania środków finansowych, podał Modus. Fundusz będzie inwestował w projekty z zakresu energetyki słonecznej i wiatrowej w Polsce (do 50% pozyskanych środków), a także w krajach bałtyckich i innych państwach Europy Środkowej.

Columbus Energy: Zawarł z DC24 ASI, Saule Technologies, Saule, a także Olgą Malinkiewicz, Arturem Kupczunasem, Dariuszem Chrząstowskim, Knowledge is Knowledge, H.I.S. Co., Ltd. umowę inwestycyjną oraz umowę akcjonariuszy, których przedmiotem jest zapewnienie finansowania na dalszy rozwój działalności Saule w zakresie udoskonalania drukowanych atramentowo ogniw fotowoltaicznych na bazie perowskitów oraz dalszej ich komercjalizacji, podała spółka.

Tennders: Firma branży TSL dostarczająca abonamentowe oprogramowanie do zarządzania siecią transportu drogowego, wchodzi na polski rynek i chce zmniejszać negatywny wpływ transportu na środowisko przez optymalizację planowania czasu i kosztów dostaw. Narzędzia dostarczane przez Tennders pozwalają kierować łańcuchem dystrybucji, łącząc w optymalny sposób technologię i ludzi. Hiszpańska firma ogłosiła wejście do Polski w drugim kwartale 2023 roku, skupiając się na wsparciu branży TSL w okresie letnim, który określany jest jako szczególnie wymagający. To czas zbioru i transportu produktów rolnych, częste zmiany tras i miejsc docelowych, związane z dynamicznym zapotrzebowaniem na produkty świeże, oraz utrudnienia na drogach, powodowane natężonym ruchem turystycznym.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

KGHM: Podpisał list intencyjny z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (LSSE), dotyczący współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych oraz inicjatywach inwestycyjnych związanych z technologią małych reaktorów jądrowych (SMR), podała spółka. Sygnatariusze dokumentu będą rozmawiać o możliwościach potencjalnego wspólnego zaangażowania w realizację projektów inwestycyjnych w zakresie SMR.

InPost: Grupa InPost, we współpracy z GreenWay Polska, zainstalowała ponad 200 stacji ładowania aut elektrycznych w swoich centrach logistycznych oraz publicznie dostępnych ładowarek DC w pobliżu urządzeń Paczkomat, podał InPost. Do końca tego roku InPost i GreenWay zbudują sieć kilkudziesięciu publicznie dostępnych punktów ładowania.

PGE Baltica: Liczy na to, że Ministerstwo Infrastruktury wyda ostateczne rozstrzygnięcie w odniesieniu do decyzji lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku jeszcze w tym miesiącu, poinformował prezes Arkadiusz Sekściński.

PGE Baltica: Finalna decyzja inwestycyjna (FID) dotycząca budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 o mocy 1,5 GW zostanie podjęta nie później niż za rok, poinformował prezes PGE Baltica Arkadiusz Sekściński.

PGE: Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted podpisały umowę z konsorcjum firm Semco Maritime i PTSC Mechanical & Construction na zaprojektowanie, wyprodukowanie i uruchomienie morskich stacji elektroenergetycznych dla projektu Baltica 2, podało PGE. Cztery stacje – każda wyposażona w dwa transformatory – będą gromadzić energię elektryczną wytwarzaną przez turbiny wiatrowe i eksportować ją na ląd.

RWE: F.E.W. Baltic II – pierwszy projekt morskiej farmy wiatrowej RWE u polskiego wybrzeża, o mocy 350 MW – zostanie oddany do użytku przed końcem tej dekady, podało RWE. Jednocześnie spółka aktywnie poszukuje nowych możliwości i jest otwarta na strategiczne partnerstwa w sektorze morskiej energetyki wiatrowej.

Bank Pekao: Uruchomił kredyt ekologiczny FENG na zwiększenie efektywności energetycznej firm i wdrażanie zadań z zakresu energooszczędności, podał bank. Inwestycja może uzyskać dotację z UE do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Pure City: Pozyskał nowego partnera, w wyniku czego ekoelektrostacje firmy pojawią się w parkach handlowych MultiBox, podała spółka. Na koniec maja sieć Pure City obejmowała 60 lokalizacji w całej Polsce i 10 zainstalowanych urządzeń.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)