Akcjonariusze Energi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2022 r.

Warszawa, 16.06.2023 (ISBnews) – Akcjonariusze Energi zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2022 rok w wysokości 49,88 mln zł na podwyższenie kapitału zapasowego, wynika z uchwał podjętych podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)