KE przedstawiła projekt dot. obliczania emisji uwalnianych przy produkcji towarów import.

Warszawa, 13.06.2023 (ISBnews) – Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia wykonawczego, w którym określa obowiązki sprawozdawcze i informacje wymagane od unijnych importerów towarów CBAM i wskazuje tymczasową metodologię obliczania wbudowanych emisji uwalnianych podczas procesu produkcji towarów CBAM, podała Komisja.

Faza przejściowa zasad wdrażania mechanizmu dostosowywania cen na granicach z emisją dwutlenku węgla (CBAM) rozpoczyna się 1 października br. i potrwa do końca 2025 r.

"W fazie przejściowej CBAM handlowcy będą musieli jedynie zgłaszać emisje związane z ich importem podlegającym mechanizmowi. […] Da to przedsiębiorstwom czas na przygotowanie się i dostarczy niezbędnych informacji do dopracowania ostatecznej metodologii do 2026 r." – czytamy w komunikacie.

Projekt rozporządzenia wykonawczego przewiduje pewną elastyczność, jeśli chodzi o wartości stosowane do obliczania wbudowanych emisji z importu. 

W pierwszym roku wdrażania firmy będą miały do wyboru trzy sposoby raportowania:

– pełne raportowanie według nowej metodyki (metoda unijna);

–  sprawozdawczość oparta na równoważnych systemach krajowych państw trzecich; oraz

– sprawozdawczość oparta na wartościach referencyjnych. Od 1 stycznia 2025 r. akceptowana będzie tylko metoda unijna.

To stopniowe podejście da producentom czas na dostosowanie się w przewidywalny sposób, podano.

Komisja opracowuje również specjalne narzędzia informatyczne, które mają pomóc importerom w wykonywaniu i zgłaszaniu tych obliczeń, a także szczegółowe wytyczne, materiały szkoleniowe i samouczki, aby wspierać przedsiębiorstwa w momencie rozpoczęcia mechanizmu przejściowego.

Importerzy będą proszeni o gromadzenie danych za IV kw. kwartał od 1 października 2023 r., ich pierwszy raport będzie musiał zostać złożony do końca stycznia 2024 r.

Rozporządzenie wykonawcze ma zostać formalnie przyjęte przez Komisję latem po głosowaniu w komitecie CBAM, złożonym z przedstawicieli państw członkowskich UE.

(ISBnews)