Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE

Warszawa, 12.06.2023 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 5-9 czerwca.

RYNEK OZE

Transformacja energetyczna: Rolą banków w najbliższym czasie będzie pomoc firmom w transformacji energetycznej, oceniali przedstawiciele banków podczas debaty pt. "Efektywność operacyjna i koncentracja na kliencie wysoko na agendzie 2023-2025 – jak banki mogą połączyć ogień z wodą" w trakcie XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

Fotowoltaika: Po raz pierwszy w historii poziom energii wytworzonej na terenie Unii Europejskiej przez panele fotowoltaiczne (PV) przewyższył w maju poziom energii uzyskanej ze spalania węgla, wynika z danych Bloomberg BEF, cytowanych przez ISBiznes.pl. Serwis ocenia, że prawdopodobnie doszliśmy do punktu zwrotnego, a prąd solarny na obszarze Wspólnoty trwale zdominuje ten, który jest generowany z węgla.

Transformacja energetyczna: W Polsce jest zrozumienie dla konieczności prowadzenia nowoczesnej polityki klimatycznej, nie brakuje także pieniędzy na inwestycje w sektorze tzw. zielonej energii. Problemem nieustająco jest brak jasno zdefiniowanych celów, stabilności prawa oraz brak infrastruktury sieciowej, uważają eksperci uczestniczący w debacie "Polska u progu transformacji energetycznej – wyzwania i szanse w horyzoncie 2030 roku" podczas XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

SPÓŁKI OZE

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przyznał gminom Godziszów i Nałęczów środki z unijnej inicjatywy ELENA na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji proekologicznych, podał bank. Koszty przygotowania dokumentacji zostaną w 90% pokryte ze środków inicjatywy ELENA, a w 10% – przez samorządy.

ML System: Zawarł z inwestorami umowy objęcia wszystkich 896 848 akcji serii F oferowanych w formie subskrypcji prywatnej w drodze skierowania jej do inwestorów kwalifikowanych, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii F została wcześniej ustalona na 65 zł za sztukę.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)