Sprzedaż świeżych produktów ekologicznych wzrośnie o 15-20 proc.

Sprzedaż świeżych produktów ekologicznych może rosnąć nawet o 15-20 proc. rocznie. Temu trendowi sprzyja rosnąca świadomość konsumentów, którzy są skłonni zapłacić za dany produkt więcej. O ile jest on lepszy dla ich zdrowia i środowiska. Czynnikiem ograniczającym ten wzrost mogą być za to m.in. rosnąca inflacja czy przedłużająca się niepewność związana z epidemią.