Żywność ekologiczna: duży potencjał, niska sprzedaż

Pomimo dużego potencjału polskiego rynku żywności ekologicznej, poziom sprzedaży w naszym kraju odbiega od reszty Europy. Przeciętny Polak rocznie na jedzenie bio wydaje ok. 36 zł. Średnia europejska to 346 zł – wynika z raportu „Żywność ekologiczna w Polsce” przygotowanego przez.Koalicję na rzecz BIO we współpracy z NielsenIQ. Rocznie Polacy na żywność ekologiczną wydają łącznie 1,36 mld zł, czyli zaledwie 0,5 proc. kwoty przeznaczanej na jedzenie. W Niemczech taka sprzedaż osiąga niemal 55 mld zł.