Czynniki ESG coraz istotniejsze w wycenie spółek

Inwestorzy przywiązują coraz większą wagę do czynników ESG (środowiskowych, społecznych i w zakresie ładu korporacyjnego) – wynika z badania Deloitte „Central Europe Private Equity Confidence Survey”. Pozostaje jednak wiele do zrobienia, aby fundusze realnie włączały te aspekty w swoje strategie inwestycyjne i decyzje biznesowe. Przewiduje się, że spółki korzystające z finansowania funduszy PE, które uwzględnią te czynniki w swoich modelach biznesowych, mogą skutecznie zwiększyć swoją wycenę po wyjściu inwestora.

ESG nie tylko dla spółek publicznych

Od tego roku raporty dotyczące stosowania standardów ESG będą musiały składać nie tylko korporacje i firmy zatrudniające powyżej 500 osób. Obowiązek opisania czynników i praktyk pozafinansowych umożliwiających nadanie ratingu i oceny przedsiębiorstwa będzie dotyczył również średnich i małych podmiotów. Bez tego trudno będzie pozyskać dodatkowy kapitał.