Czy Warszawie grozi zakaz grillowania w czasie majówki?

Ze względu na ryzyko przekroczenia poziomu dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w kilku warszawskich dzielnicach Marszałek Województwa wystawił alert żółty. Czy to oznacza zakaz grillowania lub palenia ognisk dla mieszkańców Wawra, Wesołej, Ochoty, Włoch, Woli, Mokotowa i Ursusa? Alert związany jest z informacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z minionego wtorku.