Eko Estonia, czyli smart city w praktyce

Autonomiczne autobusy, roboty odśnieżające ulice, a do tego sprawnie funkcjonujący system zarządzania miastem czy krajem. Taki, który nie wymaga żadnych dokumentów w formie papierowej. Fikcja? Nie, to rozwiązania wprowadzone już w życie w Estonii. O tworzeniu smart city, czyli inteligentnych miast i nowoczesnych rozwiązaniach administracji publicznej opowiedział serwisowi ecoekonomia.pl Daniel Bajer z Enterprise Estonia (EAS).