Cele klimatyczne – #OrangeGoesGreen

Zmiana klimatu i degradacja środowiska są realnymi zagrożenia dla przyszłości planety. Orange Polska ogłosił cele klimatyczne. Firma do 2025 roku zmniejszy swoje emisje CO2 aż o 65 proc. Dodatkowo zdecydowanie zwiększy wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – do co najmniej 60 proc. Nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto (Net Zero Carbon) najpóźniej do 2040 roku.