25 października 2021

Czynniki ESG coraz istotniejsze w wycenie spółek

Inwestorzy przywiązują coraz większą wagę do czynników ESG (środowiskowych, społecznych i w zakresie ładu korporacyjnego) – wynika z badania Deloitte „Central Europe Private Equity Confidence Survey”. Pozostaje jednak wiele do zrobienia, aby fundusze realnie włączały te aspekty w swoje strategie inwestycyjne i decyzje biznesowe. Przewiduje się, że spółki korzystające z finansowania funduszy PE, które uwzględnią te czynniki w swoich modelach biznesowych, mogą skutecznie zwiększyć swoją wycenę po wyjściu inwestora.

Wytyczne do raportowania czynników ESG

GPW we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”. Celem dokumentu jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów. GPW jest jedną z 56 giełd na świecie, które opublikowały przewodniki o raportowaniu czynników ESG.

ESG nie tylko dla spółek publicznych

Od tego roku raporty dotyczące stosowania standardów ESG będą musiały składać nie tylko korporacje i firmy zatrudniające powyżej 500 osób. Obowiązek opisania czynników i praktyk pozafinansowych umożliwiających nadanie ratingu i oceny przedsiębiorstwa będzie dotyczył również średnich i małych podmiotów. Bez tego trudno będzie pozyskać dodatkowy kapitał.