Czyste Powietrze bez rezultatów

Polityka antysmogowa nie przynosi efektów. Postępy są zbyt wolne, aby poprawić jakość powietrza w perspektywie 2-3 lat. Dla uzyskania zadowalającego efektu program Czyste Powietrze powinien objąć wsparciem także ludzi najuboższych. Tylko 1/3 analizowanych miejscowości wykazała się istotną poprawą stężeń zanieczyszczeń pyłowych.